• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

JEZUS ONTMOETEN OM TE KUNNEN DIENEN
Gedaanteverandering van de Heer - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Deze zondag viert de liturgie het feest van de Transfiguratie Gedaanteverandering van de Heer. De bladzijde uit het Evangelie van vandaag vertelt dat de apostelen Petrus, Jakobus en Johannes getuigen waren van dit buitengewone gebeuren. Jezus had hen met zich meegenomen op een hoge berg waar zij alleen waren Vgl. Mt. 17, 1 en terwijl Hij bad, veranderde Zijn gelaat, het schitterde als de zon en Zijn kleren werden wit als licht. Mozes en Elia verschenen en gingen met Hem in gesprek. Op dat moment zegt Petrus tot Jezus: “Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als gij wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia” (Mt. 17, 4). Hij was nog niet uitgesproken toen een lichtende wolk hen omhulde.

Het gebeuren van de Transfiguratie van de Heer geeft ons een boodschap van hoop – zo zullen wij met Hem zijn. Jezus nodigt ons uit Hem te ontmoeten, om ten dienste te staan van onze broeders.

De beklimming van de berg Tabor door de leerlingen doet ons nadenken over het belang van ons te onthechten van de dingen van de wereld, om een weg naar boven te gaan en Jezus te schouwen. Het gaat erom ons in te stellen op een aandachtig en biddend beluisteren van de Heer, de veelgeliefde Zoon van de Vader, door momenten te zoeken van vertrouwelijk gebed die een volgzaam en blij ontvangen van Gods woord mogelijk maken. Wij zijn geroepen de vredebrengende en levenwekkende stilte te herontdekken die het overwegen van het Evangelie geeft, wat naar een doel voert dat rijk is aan schoonheid, pracht en vreugde. In dat perspectief is de zomer een providentieel moment om de Heer meer te zoeken en te ontmoeten. In deze periode zijn studenten vrij van hun schoolengagementen en zo veel gezinnen zijn met vakantie; het is belangrijk dat men in deze periode van rust en waarin men vrij is van de dagelijkse beslommeringen, krachten kan opdoen naar lichaam en geest door zijn geestelijke weg te verdiepen.

Op het einde van de verbazingwekkende ervaring van de Transfiguratie, daalden de leerlingen af van de berg Vgl. Mt. 17, 9 met ogen en een hart die getransfigureerd zijn door de ontmoeting met de Heer. Dat is de weg die ook wij kunnen afleggen. De herontdekking van Jezus die steeds levendiger wordt, is geen doel op zich, maar leidt ons bij het “afdalen van de berg”, met nieuw ingeblazen leven door de kracht van Gods Geest, zodat we beslissen opnieuw stappen te zetten van authentieke bekering en we voortdurend van de liefde getuigen - de wet van ons dagelijks leven. Getransformeerd door de aanwezigheid van Jezus en de vurigheid van Zijn woord, zullen wij het concreet teken zijn van de bezielende liefde van God voor al onze broeders, vooral voor degenen die lijden, eenzaam zijn en verlaten, voor zieken en voor de vele mannen en vrouwen die in verschillende delen van de wereld vernederd worden door onrechtvaardigheid, machtsmisbruik en geweld.

In de Transfiguratie hoort men de stem van de hemelse Vader die zegt: "dit is mijn Zoon, de Welbeminde ... luistert naar Hem!” (Mt. 17, 5). Kijken wij naar Maria, de Maagd van het luisteren, altijd bereid om ieder woord van Haar Goddelijke Zoon te ontvangen en in Haar hart te bewaren. Vgl. Lc. 1, 51 Moge de Hemelse Moeder van God ons helpen in harmonie te leven met Gods woord, zodat Christus het licht en de leidsman van heel ons leven wordt. Vertrouwen wij Hem ieders vakantie toe, zodat zij sereen en vruchtbaar zou zijn, maar vooral de zomer van hen die geen vakantie kunnen nemen omdat zij verhinderd zijn door leeftijd, gezondheid, economisch gebrek of andere problemen, zodat het in elk geval een tijd wordt van ontspanning, verblijd door de aanwezigheid van vrienden en blije momenten.

Document

Naam: JEZUS ONTMOETEN OM TE KUNNEN DIENEN
Gedaanteverandering van de Heer - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 augustus 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam