• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik illustreer deze totaal veranderde context met een actueel voorbeeld. In het septembernummer 1999 van Stimmen der Zeit biedt de jezuïet Albert Keller ons een editoriaal onder de titel "Beleidigung Gottes", waarin hij duidelijk stelt dat er volstrekt geen belediging van God bestaat. Zijn verlichte inzichten plaatst hij tegenover de donkere achtergrond van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
die nog door zulke achterhaalde voorstellingen getekend is en zo de Christenmens het leven zwaar maakt. God is immers onveranderlijk, zegt Keller, Hij kan onmogelijk vanbuiten uit beïnvloed worden. "Bijgevolg kan Hij ook niet beledigd en in zijn eer gekrenkt worden”. Keller verklaart dat ook aan de hand van menselijke voorbeelden: "Wanneer een kind of een licht zwakzinnige iemand beschimpt, moet deze al een bekrompen oordeelskracht hebben om zich daardoor beledigd te voelen". God echter staat hemelhoog boven ons. Aanvaarden dat Hij door ons kan beledigd worden, "verraadt grootheidswaan". Verder zegt de auteur dat wie zo denkt God naar de maat van zijn eigen beeld heeft gesneden. "Een bekrompen mens zal ook een bekrompen godsbeeld hebben ... ". God heeft ons ook geen geboden opgelegd, maar met de affirmatie dat de mens geschapen is naar het beeld van God, doel en zin van het leven meegegeven. Daarom willen wij in de grond van ons hart allen hetzelfde: God en de mensen beminnen. "Wij zullen niets anders doen, dan datgene wat wij in ons binnenste willen". Voor de toorn van God is in zulk wereld­beeld geen plaats - dat zou hoogst ongepast, ja, onmogelijk zijn voor een God die onveranderlijk en vanbuiten uit niet beïnvloedbaar is. A. Keller, "Beleidigung Gottes", in: StdZ, dl. 217, 1999, p. 577 e.v. Als men nauwkeurig toeziet, dan zal men vaststellen dat hier een deïstisch godsbeeld voorligt: wij zijn veel te gering opdat God Zich enigszins aan ons zou kunnen interesseren. Wij moeten slechts onze eigen verantwoordelijkheid opnemen, dan is alles in orde. Als de zaken zo staan, dan is er geen directe relatie van gij tot gij. Als er geen toorn bestaat, dan is ook de genade overbodig. Deze God is een soort regulatieve idee, maar geen rechter en ook geen redder. 

Document

Naam: DE CONSENSUS OVER DE RECHTVAARDIGINGSLEER
Soort: Joseph Kardinaal Ratzinger
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 4 november 1999
Copyrights: © 2000, International Katholiek Tijdschrift 'Communio', jrg. 25, nr. 6, p. 433-448
Vert. uit het Duits: P. Gilis; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam