• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De liturgie is net als het catechetische onderricht de opperste uitdrukking van het priester- en bisschopsleven. Uw opdracht om het gelovige volk te heiligen, dierbare broeders, is onmisbaar voor de groei van de Kerk. Ik heb mij verplicht gevoeld om in het Motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
de voorwaarden voor de uitoefening van die taak te preciseren voor wat betreft de mogelijkheid om zowel het missaal van de zalige Johannes XXIII (1962) als dat van Paus Paulus VI (1970) te gebruiken. De vruchten van deze nieuwe schikking zijn al zichtbaar geworden en ik hoop dat de onmisbare pacificatie van de geesten groeit, dank zij God. Ik begrijp de moeilijkheden die u hebt opdat de tuniek van Christus, uit een stuk geweven, niet nog meer verscheurt. Er is niemand teveel in de Kerk. Iedereen zonder uitzondering moet zich thuis kunnen voelen en nooit als een verworpene. God, die van alle mensen houdt en geen enkele wil laten verloren gaan, geeft onze deze leidende zending, door ons tot herders van zijn schapen te maken. Wij kunnen Hem alleen maar dank zeggen voor de eer en het vertrouwen die Hij ons schenkt. Laten wij ons dus inspannen om altijd dienaren van de eenheid te zijn.

Document

Naam: DE SMAAK VOOR GOD
Tot de Bisschoppen van Frankrijk - Aula H. Bernadette, Lourdes
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / nl.lourdes-france.org
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam