• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE HEILIGE GEEST VERNIETIGT EN VERBRANDT DE ERFZONDE
Feest van de Doop van de Heer (Jaar C) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goeiedag!

Op deze zondag na Epifanie vieren we het doopsel van Jezus en denken dankbaar terug aan ons eigen Doopsel. In deze context heb ik vanmorgen 26 pasgeboren kindjes gedoopt: laten we voor hen bidden!

Het Evangelie toont ons, in het water van de Jordaan, Jezus als centrum van een wonderbare goddelijke openbaring. De heilige Lucas schrijft: "Terwijl Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging, en dat de Heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over Hem neerdaalde, en dat een stem uit de hemel sprak: ‘Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb Ik mijn behagen gesteld.’" (Lc. 3, 21-22). Op deze wijze wordt Jezus door de Vader gezalfd en geopenbaard als de reddende en bevrijdende Messias.

Door dit gebeuren – bevestigd door alle 4 de Evangelies – heeft de overgang plaats gevonden van het doopsel van Johannes de Doper, gekenmerkt door het symbool van het water, naar het doopsel van Jezus "met de Heilige Geest en met vuur" (Lc. 3, 16). In het christelijk Doopsel is de Heilige Geest de belangrijkste actor. Hij is het die de erfzonde verbrandt en vernietigt en zo aan de gedoopte de schoonheid van de goddelijke genade terug schenkt. Hij is het die ons bevrijdt uit de heerschappij van de duisternis, dat wil zeggen van de zonde, en ons overbrengt naar het rijk van het licht, dat wil zeggen van liefde, waarheid en vrede. Dat is het rijk van het licht. Laten we denken aan de waardigheid waartoe het Doopsel ons verheft! De apostel Johannes roept het uit: "Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook" (1 Joh. 3, 1). Die verbazende werkelijkheid kinderen van God te zijn, brengt de verantwoordelijkheid mee Jezus, de gehoorzame Dienaar, te volgen en in onszelf Zijn trekken te cultiveren: zachtmoedigheid, nederigheid en tederheid. Dat is niet gemakkelijk, vooral omdat rondom ons veel onverdraagzaamheid, hoogmoed en hardheid heerst. Maar met de kracht van de Heilige Geest is het mogelijk!

De Heilige Geest die we voor het eerst hebben ontvangen op de dag van ons Doopsel, opent ons hart voor de Waarheid, voor heel de Waarheid. De Geest voert ons leven op het veeleisende maar vreugdevolle pad van de naastenliefde en van de solidariteit met onze broeders. De Geest schenkt ons de tederheid van de goddelijke vergeving en vervult ons met de onoverwinnelijke barmhartigheid van de Vader. Laten we niet vergeten dat de Heilige Geest, in wie Hem ontvangt, een levende en levenwekkende aanwezigheid is die in ons bidt en ons vervult van geestelijke vreugde.

Vandaag, op het feest van het doopsel van Jezus, denken we aan de dag van ons Doopsel. We zijn allen gedoopt, laten we dank zeggen voor dit geschenk. Ik stel jullie een vraag: Wie van jullie kent de datum van zijn Doopsel? Vast niet iedereen. Daarom nodig ik jullie uit op zoek te gaan naar die datum door het bijvoorbeeld te vragen aan jullie ouders, grootouders, aan peters en meters of aan de parochie. Het is heel belangrijk hem te kennen, want het is een datum om feest te vieren. Het is de datum van onze wedergeboorte tot kinderen van God. Daarom, als huiswerk voor deze week: de datum opzoeken van mijn Doopsel. Door die dag te vieren, herbevestigen we onze aanhankelijkheid aan Jezus, met de inzet om te leven als Christenen, leden van de Kerk en van een nieuwe mensheid, waar allen broeders zijn.

De Maagd Maria, eerste leerlinge van haar Zoon Jezus, helpe ons Doopsel te beleven met vreugde en apostolische ijver, door elke dag de gave te aanvaarden van de Heilige Geest die ons tot kinderen van God maakt.

Document

Naam: DE HEILIGE GEEST VERNIETIGT EN VERBRANDT DE ERFZONDE
Feest van de Doop van de Heer (Jaar C) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 10 januari 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam