• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De huwelijken met een verschil in eredienst vertegenwoordigen een bevoorrechte plaats voor een interreligieuze dialoog in het dagelijks leven en kunnen een teken zijn van hoop voor de religieuze gemeenschappen, vooral waar situaties van spanning bestaan. De leden van het paar delen de betreffende geestelijke ervaringen of een weg van religieus zoeken, als een van de twee nog niet gelovig is. Vgl. 1 Kor. 7, 14 Huwelijken met een verschil in eredienst brengen enkele bijzondere moeilijkheden met zich mee, hetzij met betrekking tot de christelijke identiteit van het gezin, hetzij met betrekking tot de godsdienstige opvoeding van de kinderen. De echtgenoten zijn geroepen het gevoel van aantrekkingskracht aan het begin steeds meer te veranderen in het oprechte verlangen naar het welzijn van de ander. Deze openheid verandert ook het behoren tot een verschillende religie in een kans voor verrijking van de geestelijke hoedanigheid van de relatie. Het aantal gezinnen dat bestaat uit een huwelijksverbintenis met een verschil in eredienst neemt toe in de missiegebieden en ook in landen met een lange christelijke traditie en schept de noodzaak te voorzien in een pastorale zorg die gedifferentieerd is al naar gelang de verschillende maatschappelijke en culturele contexten. In sommige landen waar geen vrijheid van godsdienst bestaat, is de christelijke echtgenoot/echtgenote verplicht over te gaan tot een ander godsdienst om te kunnen huwen en kan men geen canoniek huwelijk vieren, noch de kinderen dopen bij een verschil in eredienst. Daarom moeten wij de noodzaak benadrukken dat ten opzichte van allen de vrijheid van godsdienst wordt geëerbiedigd.

265 Synodevaders stemmend: placet - 236; non placet - 24 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam