• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onze Voorgangers hebben waarlijk hun uiterste best gedaan en zich veel moeite getroost om deze gebeden aan te bevelen. Altijd weer opnieuw hebben zij immers de christengelovigen aangespoord om de Rozenkrans veelvuldig te bidden. Zij hebben maatregelen genomen om hem in brede kring te verspreiden en de bijzondere aard ervan uitgelegd. Daarenboven hebben zij verzekerd, dat hij geschikt is om het beschouwend gebed te bevorderen, dat tegelijk een gebed van lof en van smeking is. Tenslotte hebben zij het eigen goed ervan in het licht gesteld, evenals zijn kracht om het christelijk leven te bevorderen en de zielenijver te stimuleren.

Ook Wij hebben reeds bij de eerste algemene audiëntie, op 13 juli 1963, openlijk Onze grote waardering voor het Rozenkransgebed uitgesproken H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de deelnemers aan het Congres van de PP. Dominicanen over de H. Rozenkrans (13 juli 1963); en ook daarna hebben Wij, als de gelegenheid zich voordeed, meermalen het belang ervan in het licht gesteld. Wij hebben dit vooral gedaan, toen Wij – op een ogenblik waarop een ernstige gebeurtenis vol droefheid en gevaar dreigde – de Rondschrijfbrief “H. Paus Paulus VI - Encycliek
Christi Matri Rosarii
Over speciale gebeden ter ere van de Moeder Gods tijdens de maand oktober
(15 september 1966)
” (van 15 september 1966) het licht hebben doen zien; en Wij hebben daarin gevraagd, dat de gelovigen hun smeekbeden tot O.L. Vrouw van de Rozenkrans zouden richten om het onwaardeerbaar goed van de vrede van God te verkrijgen.

Op deze Rondschrijfbrief is de Apostolische Aansporing “H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Recurrens mensis October
Aanroepen van de H. Maagd in de Rozenkrans in de maand oktober tot verzoening in de geesten en harten van de mensen en ter bevordering van de vrede
(7 oktober 1969)
” (van 17 oktober 1969) gevolgd. Dit is gebeurd bij Onze herdenking van het vierde eeuwfeest sinds het verschijnen van de Apostolische Brief “H. Paus Pius V - Apostolische Brief
Consuerverunt Romani Pontifices
Over de Rozenkrans (17 september 1569)
” , waarin Onze heilige Voorganger Pius V het Rozenkransgebed in het volle daglicht heeft geplaatst en de vorm ervan vastgesteld, die tot in onze dagen werd doorgegeven.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam