• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men mag er zich zeker niet over verwonderen dat de christelijke geslachten, die in andere sociaal-culturele omstandigheden leefden, bij het beschouwen van de figuur en de zending van Maria als nieuwe Vrouw en de volmaakte Christin – die de meest karakteristieke situaties van het vrouwelijk bestaan in zich verenigt en samenvat, namelijk die van Maagd, Echtgenote en Moeder-, Jezus’ Moeder hebben beschouwd als het verheven toonbeeld van de situatie der vrouw en als het ideale voorbeeld van evangelisch leven; en al evenmin dat zij deze zienswijzen tot uitdrukking hebben gebracht overeenkomstig de geestesgesteldheid en de voorstellingen van hun tijd.

Wanneer de Kerk zelf echter de lange geschiedenis van de mariale vroomheid in ogenschouw neemt, verheugt zij zich weliswaar over de ononderbroken samenhang van deze verering; maar zij bindt zich niet aan de wijzen van denken en spreken, die eigen zijn geweest aan de verschillende tijdperken, noch aan de antropologische opvattingen, die daaraan ten grondslag lagen. De Kerk begrijpt immers hoe sommige vormen van verering, die in zich een zekere waarde bezitten, minder geschikt kunnen zijn voor mensen die tot andere tijdsgewichten en fasen van geestesbeschaving behoren.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam