• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Allereerst heeft de Kerk de Maagd Maria steeds ter navolging voorgesteld, niet precies vanwege het soort van leven, dat Zij geleid heeft, en nog veel minder vanwege de sociaal-culturele voorwaarden, waaronder haar leven is verlopen, want dat niveau werd heden ten dage bijna overal voorbijgestreefd; maar wél:

  • omdat Maria in haar concrete levensomstandigheden totaal en op een van eigen taak bewuste wijze de wil van God heeft aangehangen; Vgl. Lc. 1, 38
  • omdat Zij het woord van God aanvaard en ten uitvoer gelegd heeft;
  • omdat haar wijze van handelen bezield was door de liefde en de wil tot dienstbaarheid;
  • omdat Zij, in één woord, de eerste en de meest volmaakte leerlinge van Christus is geweest.

Welnu, dit alles betekent een voorbeeld van algemene en blijvende waarde.

Vervolgens willen er de aandacht op vestigen, dat de boven aangeduide moeilijkheden weliswaar nauw samenhangen met bepaalde kenmerken van het populaire Maria-beeld, dat men ook in sommige vrome geschriften ontmoet, maar niet met haar waarachtig evangelisch beeld, noch met de leerstellige gegevens, die door het geduldige en serieuze werk van de uitlegging van het geopenbaarde woord opgespoord en vervolmaakt werden.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam