• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit onderzoek van de onlangs vernieuwde liturgische boeken voert Ons tot deze conclusie, die Wij met vertrouwen durven uitspreken en met vreugde bevestigen: De na het Tweede Vaticaans Concilie ondernomen herlezing op dit gebied – waarnaar de zogenaamde Liturgische Beweging reeds eerder met verlangen uitzag – beschouwt de Maagd Maria, zoals passend is, in het brede perspectief van het gehele Christusmysterie. Ook kent zij, in overeenstemming met de leerstellige opvattingen van de overlevering, Haar die geheel énige plaats toe, welke Haar in de christelijke eredienst toekomt, daar Zij immers de heilige Moeder van God en de goedgunstige gezellin van de Verlosser is.

Het kon trouwens niet anders uitvallen. Want wie het wel en wee van de christelijke eredienst nagaat, zal gemakkelijk kunnen vaststellen, dat zowel in het Oosten als in het Westen de meest uitgelezen en indrukwekkende uitingen van godsvrucht tot de heilige Maagd juist binnen het kader van de Liturgie zelf zijn opgebloeid, of later in haar corpus zijn opgenomen.

Tenslotte wensen Wij nog dit te onderstrepen: de verering, die de universele Kerk in onze dagen aan de Allerheiligste Moeder Gods betoont, is de vrucht, de voortzetting en het gevolg van de ononderbroken groei van die godsvrucht, welke de Kerk Haar te allen tijde heeft betoond; en zij liet zich daarbij leiden door een treffende liefde voor de waarheid, terwijl zij ook steeds waakzaam toezag op de waardigheid van de vormen van verering. Want juist uit de onvergankelijke bron van de overlevering, die altijd levenskrachtig blijft, dank zij de ononderbroken aanwezigheid van de Geest en het voortdurend beluisteren van het Woord Gods, put de Kerk van onze tijd de gronden, de leerinhoud en de drijfveren tot voeding van de verering, die zij de heilige Maagd betoont. Van deze levende overlevering nu is de Liturgie, die door het Leergezag goedgekeurd en bekrachtigd wordt, het meest verheven getuigenis en tevens het meest duurzame gedenkteken.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam