• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is niet Onze bedoeling om in deze Apostolische Aansporing alles toe te lichten wat het nieuwe Romeinse Missaal op dit gebied bevat; maar omdat Wij besloten hebben de hervormde boeken van de Romeinse ritus nader in ogenschouw te nemen vgl. n. 1 hierboven, willen wij gaarne nog enkele aspecten en thema’s daaruit nader verklaren.

Vooreerst willen Wij er op wijzen, dat er in de Eucharische gebeden van het Missaal – in treffende overeenkomst met de oosterse Liturgieën Van de talrijke "anaphorae" (d.w.z. centrale gedeelten van de H. Mis), die in het Oosten bijzonder in ere zijn, mogen hier genoemd worden: Anaphora Marci Evangelistae, Prex Eucharistica, uitg. A. Hänggi-I. Pahl, Fribourg, Editions Universitaires, 1968, blz. 107; Anaphora Iacobi frantris Domini graeca, aldaar, blz. 257; Anaphora Ioannis Cheysostomi, aldaar, blz. 229 – een gedachtenis van de heilige Maagd Maria voorkomt, die van hoge religieuze waarde is. Wij lezen in haar in de oude Romeinse Canon, waarin de Moeder van God herdacht wordt met deze woorden, die rijk zijn aan lering en liturgische goed: "In gemeenschap met heel de Kerk gedenken en vereren wij allereerst de glorierijke Maria, altijd Maagd, de Moeder van onze God en Heer Jezus Christus".

Evenzo komt er in het derde Eucharistisch Gebed, dat onlangs werd ingevoerd, een dringende bede voor, waarin de gelovigen smeken dat zij eenmaal samen met hun Moeder aandeel mogen hebben aan het erfdeel van de kinderen. Zij luidt aldus: "Moge Christus ons vervolmaken tot een eeuwige gave voor U, (o Vader), opdat wij met uw uitverkorenen het erfdeel mogen verkrijgen, op de eerste plaats met de allerheiligste Maagd en Moeder van God, Maria".

Deze dagelijkse terugkerende gedachtenis, die zelfs in het centrale gedeelte van het goddelijk Offer werd geplaatst, moet bijzonder kenmerkend heten voor de verering, die de Kerk betoont aan Haar, die "begenadigd werd door de Allerhoogste" Vgl. Lc. 1, 28 .

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam