• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VERUM POST
Aan de Aartsbisschop van Salerno (fragment)

Toestemming in huwelijkszaken

Na de rechtmatige instemming hier en nu is het de een geoorloofd, ook al verzet de ander zich er tegen, voor het klooster te kiezen, zoals Heiligen ook weggeroepen worden van het huwelijk, mits geen vleselijke gemeenschap bij hen heeft plaatsgevonden: en voor de ander, die achterblijft, als hij de onthouding, ook al is hem erop gewezen, niet in acht wil nemen, is het toegestaan naar een tweede huwelijk over te gaan; immers omdat zij niet samen één vlees geworden waren, kan de één alleszins overgaan naar God, en de ander in de wereld blijven.

Als {tussen een man en een vrouw} een rechtmatige instemming hier en nu plaatsvindt, en wel zo, dat de één de ander met wederzijdse instemming met de gebruikelijke woorden uitdrukkelijk als de zijne aanneemt, … of er nu een eed wordt afgelegd of niet, mag de vrouw niet met een ander trouwen. En als zij getrouwd is, ook al is er vleselijke gemeenschap gevolgd, moet zij van hem gescheiden worden en met kerkelijke strengheid gedwongen worden om naar haar eerste man terug te keren, ook al denken anderen daar anders over en is er soms ook door sommige van onze voorgangers anders over geoordeeld.

Document

Naam: VERUM POST
Aan de Aartsbisschop van Salerno (fragment)
Soort: Paus Alexander III - Brief
Auteur: Paus Alexander III
Datum: 22 maart 1179
Copyrights: © 2015, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam