• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

EX PUBLICO INSTRUMENTO
Aan de Bisschop van Brescia

De huwelijksband

Omdat voornoemde vrouw, ook al was zij met voornoemde man getrouwd, tot nog toe, zoals zij beweerde, met hem geen gemeenschap heeft gehad, dragen wij aan aan onze broeder op, het voorschrijvend door middel van een apostolisch schrijven, dat u, als voornoemde man met de vrouw zelf in het vlees geen gemeenschap heeft gehad, en dezelfde vrouw, zoals van uw kant aan Ons wordt voorgelegd, naar een religieuze orde wil overgaan, en nadat u voldoende zekerheid van haar kant heeft ontvangen, dat zij binnen een periode van twee maanden óf naar een religieuze orde moet overgaan óf naar haar man moet terugkeren, haar als zij afziet van tegenspraak en beroep op het oordeel N.v.d.r.: van excommunicatie, waaraan zij gehouden wordt, zo vrijspreekt, dat als zij overgaat naar een religieuze orde, beiden aan de ander teruggeven, wat de een – voor zover bekend – van de ander heeft ontvangen, en dat de man zelf, als zij het ordekleed aanneemt, de mogelijkheid heeft over te gaan naar een ander huwelijk. Immers wat de Heer in het Evangelie zegt, dat het de man niet toegestaan is zijn vrouw weg te sturen, tenzij vanwege overspel Vgl. Mt. 5, 32 Vgl. Mt. 19, 9 , is naar de uitleg van het heilige woord op hen toe te passen, wier huwelijk door vleselijke gemeenschap  geconsumeerd is, zonder welke een huwelijk niet te consumeren is; en daarom, als voornoemde vrouw geen gemeenschap met haar man heeft gehad, mag zij naar een religieuze orde overgaan.

Document

Naam: EX PUBLICO INSTRUMENTO
Aan de Bisschop van Brescia
Soort: Paus Alexander III - Brief
Auteur: Paus Alexander III
Datum: 22 maart 1179
Copyrights: © 2015, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam