• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BIDT DAGELIJKS TOT DE HEILIGE GEEST
Feest van de Doop van de Heer (Jaar B) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goede dag!

Vandaag vieren we het Doopsel van de Heer, het feest dat de Kersttijd afsluit. Het Evangelie beschrijft wat op de oever van de Jordaan gebeurde. Op het moment dat Johannes het doopsel aan Jezus toedient gaat de hemel open. De heilige Marcus zegt: “En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren” (Mc. 1, 10). Zo denk je onmiddellijk terug aan de dramatische smeekbede van de profeet Jesaja: “Scheur toch de hemel open en daal af!” (Jes. 63, 19). Die bede is vervuld in het doopsel van Jezus. Zo is een eind gekomen aan de tijd van de “gesloten hemel”, verwijzing naar de breuk tussen God en mens, gevolg van de zonde. De zonde verwijdert ons van God en verbreekt de band tussen de aarde en de hemel en wordt zo oorzaak van ons onheil en van de mislukking van ons leven. De open hemel geeft aan dat God ons zijn genade heeft geschonken zodat de aarde vrucht voorbrengt. Vgl. Ps. 85, 13 Zo is de aarde de verblijfplaats van God bij de mensen geworden en ieder van ons krijgt de kans de Zoon van God te ontmoeten en al zijn liefde en mateloze barmhartigheid te ervaren. We kunnen Hem werkelijk aanwezig ontmoeten in de sacramenten, speciaal in de Eucharistie. We kunnen Hem herkennen in het gelaat van onze broeders, in het bijzonder van de armen, van de zieken, van de gevangenen, van de vluchtelingen. Zij zijn het levende vlees van de lijdende Christus en zichtbaar beeld van de onzichtbare God.

Door het Doopsel van Jezus scheurt niet alleen de hemel open, maar spreekt God opnieuw en laat Zijn stem weerklinken “Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb ik welbehagen” (Mc. 1, 11). De stem van de Vader verkondigt het mysterie dat zich in de door de Voorloper Gedoopte verbergt.

En dan is er de nederdaling van de Heilige Geest, in de gedaante van een duif: die maakt het de Christus, de gezalfde van de Heer, mogelijk zijn zending, die onze redding is, te beginnen. De Heilige Geest is de grote Vergetene in onze gebeden. Vaak bidden we tot Jezus; we bidden tot de Vader, speciaal in het “Onze Vader”, maar zelden bidden we tot de Heilige Geest. Is het niet zo? Hij wordt vergeten. En toch hebben we zijn hulp nodig, zijn kracht, zijn inspiratie. De Heilige Geest die geheel het leven en het dienstwerk van Jezus bezield heeft, is dezelfde Geest die vandaag het christelijk bestaan leidt, het bestaan van een man of een vrouw die zeggen dat ze Christenen willen zijn. Heel ons leven als Christenen en de zending die we op grond van het Doopsel ontvangen, onder de invloed van de Heilige Geest stellen, betekent de missionaire moed terugvinden om gemakkelijke wereldse aanpassingen te overwinnen. Een Christen of een gemeenschap die “doof” is voor de stem van de Heilige Geest, die stuwt om het Evangelie te brengen tot aan de uiterste grenzen van de aarde en van de samenleving, worden als Christen en als gemeenschap ”stom”, zij spreken niet en verkondigen het Evangelie niet.

Herinner jullie dit: vaak tot de Heilige Geest bidden om Zijn hulp, om Zijn sterkte, om Zijn inspiratie zodat Hij ons doet verder gaan.

Maria, moeder van de God en van de Kerk, begeleide de weg van ons allen, gedoopten; zij helpe ons groeien in liefde tot God en in de vreugde om het Evangelie te dienen en zo diepe zin aan ons leven te geven.

Na het bidden van het Angelus

Dierbare broeders en zusters, ik groet u allen, inwoners van Rome en bedevaarders !

Ik groet met genoegen de studenten uit de Verenigde Staten en de lekenvereniging “Barmhartige liefde”:
Vandaag is er zo veel barmhartigheid nodig. En het is belangrijk dat leken ze beoefenen en in de verschillende middens van de samenleving brengen. Vooruit! We leven in de tijd van de barmhartigheid. Nu is het de tijd van barmhartigheid.

Morgen vertrek ik op apostolische reis naar Sri Lanka en de Filipijnen. Ik vraag u mij met uw gebed te begeleiden en dat vooral de Sri Lankezen en Filipijnen in Rome voor mij en deze reis bidden. Dank u!

Ik wens u goede zondag, ook al is het weer niet zo mooi, maar toch een goede zondag! En vandaag is het ook een dag om zich de vreugde van ons Doopsel te herinneren. Herinnert u zich wat ik u gevraagd heb: zoek de datum van uw Doopsel op, dan zal iedereen kunnen zeggen: ik werd op die dag gedoopt. Moge het vandaag de vreugde van het Doopsel zijn.

Vergeet niet voor mij te bidden. Smakelijk eten en tot ziens!

Document

Naam: BIDT DAGELIJKS TOT DE HEILIGE GEEST
Feest van de Doop van de Heer (Jaar B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 11 januari 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be / interkerk.nl
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC;
Na het Angelus: maranatha-gemeenschap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 16 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam