• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

JEZUS BRENGT GENERATIES BIJ ELKAAR
Zondag onder het octaaf van Kerstmis - Feest van de Heilige Familie - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goede dag!

Op deze eerste zondag na Kerstmis nodigt de Kerk ons uit, terwijl we nog ondergedompeld zijn in de blije sfeer van dat feest, het heilig gezin van Nazareth te overwegen. Het evangelie stelt ons vandaag Onze Lieve Vrouw en de heilige Jozef voor op het ogenblik dat ze, veertig dagen na de geboorte van Jezus, naar de tempel van Jeruzalem gaan. Ze doen dat uit gelovige gehoorzaamheid aan de Wet van Mozes, die de toeheiliging van de eerstgeborene aan de Heer voorschrijft. Vgl. Lc 2,22-24

We kunnen ons dat kleine gezinnetje voorstellen midden de massa volk in de grote voorhoven van de tempel. Het springt niet in het oog, valt niet op… En toch gaat het niet onopgemerkt voorbij! Twee bejaarden, Simeon en Anna, bewogen door de Heilige Geest, komen dichterbij en beginnen God te loven voor dat Kind, waarin ze de Messias herkennen, Licht voor de heidenen en Redder van Israël. Vgl. Lc 2, 22-38 Het is een eenvoudig maar rijk profetisch moment: de ontmoeting van een jong echtpaar, vol vreugde en geloof omwille van de genade van de Heer; en twee bejaarden ook vol van vreugde en geloof door de werking van de Geest. Wie brengt hen samen? Jezus. Jezus brengt ze samen: jongeren en bejaarden. Jezus brengt generaties bij elkaar. Hij is de bron van die liefde die gezinnen en mensen verenigt door elk wantrouwen, elk isolement, elke afstandelijkheid te overwinnen. Dit doet ons aan de grootouders denken: hoe belangrijk hun aanwezigheid is, de aanwezigheid van de grootouders! Hoe kostbaar hun rol is in de gezinnen en in de maatschappij! De goede verstandhouding tussen jongeren en bejaarden is beslissend voor de ontwikkeling van de burgerlijke en kerkelijke gemeenschap! Terwijl we naar die twee bejaarden kijken, die twee grootouders – Simeon en Anna – groeten we van hieruit, met een applaus, alle grootouders van de wereld.
De boodschap die van de heilige Familie tot ons komt is op de eerste plaats een boodschap van geloof. In het gezinsleven van Maria en Jozef staat God, in de persoon van Jezus, werkelijk centraal. Daarom is dit gezin van Nazareth heilig. Waarom? Omdat het gericht is op Jezus.

Wanneer ouders en kinderen samen dit klimaat van geloof inademen, beschikken ze over een energie die hen in staat stelt ook moeilijke beproevingen aan te pakken, zoals de ervaring van de heilige Familie bewijst, bijvoorbeeld in de dramatische gebeurtenis van de vlucht naar Egypte: een zware beproeving.

Het Kind Jezus samen met zijn Moeder Maria en met de heilige Jozef zijn een eenvoudige maar zeer lichtende gezinsicoon. Het licht dat ze uitstraalt, is licht van barmhartigheid en redding voor de hele wereld, licht van waarheid voor elke mens, voor het menselijk gezin en voor de afzonderlijke gezinnen. Het licht dat van de heilige Familie afstraalt geeft ons de moed menselijke warmte aan te bieden in die moeilijke gezinssituaties waar, om velerlei redenen, de vrede ontbreekt, de eensgezindheid afwezig is, vergiffenis ontbreekt. Onze concrete solidariteit mag zeker niet ontbreken tegenover die gezinnen die nog moeilijker situaties beleven door ziekten, werkloosheid, discriminaties, de noodzaak om te emigreren...

Hier houden we even halt en bidden in stilte voor al die gezinnen in moeilijkheden hetzij door ziekte, hetzij door werkloosheid, discriminatie, noodzaak te emigreren, hetzij moeilijkheden inzake verstandhouding en onenigheid; in stilte bidden we voor al deze gezinnen.

{een moment van stil gebed gevolgd door het gemeenschappelijk bidden van het  Wees Gegroet}.

Vertrouwen we aan Maria, koningin en moeder van het gezin, alle gezinnen van de wereld toe, zodat ze kunnen leven met geloof, in eendracht, met wederzijdse hulp. Daarom smeek ik de moederlijke bescherming af van Haar die de moeder en de dochter was van haar Zoon.

Document

Naam: JEZUS BRENGT GENERATIES BIJ ELKAAR
Zondag onder het octaaf van Kerstmis - Feest van de Heilige Familie - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 28 december 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam