• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In het gesprek met de Farizeeën die met vragen over de onverbreekbaarheid van het huwelijk bij hem aankwa­men, maakt Jezus Christus tot tweemaal toe gewag van 'het begin'. Het gesprek verliep als volgt:
"Er kwamen Farizeeën naar Hem toe om Hem op de proef te stellen met de vraag: "Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten om welke reden dan ook?" Hij gaf hun ten antwoord: "Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft en gezegd heeft: Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouwen deze zullen worden één vlees? Zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden." Zij zeiden Hem: "Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven bij het wegzenden van een vrouw een scheidingsbrief te geven?" Hij antwoordde: "Om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden; in het begin was dit echter niet zo" (Mt. 19, 3, vv) Vgl. Mc. 10, 2. vv .
Christus weigert de discussie te voeren op het vlak waarop zijn gesprekspartners haar trachten te situeren. in zekere. zin is hij het niet eens met de dimensie die zij de kwestie trachten te geven. Hij vermijdt, zich te laten mengen in een twistpunt uit de juridische casuïstiek. In plaats daarvan beroept hij zich tot tweemaal toe op 'het begin'. Hij verwijst daarmee uitdrukkelijk naar de woorden hierover in het boek Genesis die zijn ondervragers ook vanbuiten kennen. En met deze woorden uit de oude openbaring fundeert Christus zijn besluit en is het gesprek ten einde.

Document

Naam: DE EENHEID EN DE ONVERBREEKBAARHEID VAN HET HUWELIJK
Theologie van het Lichaam,
Deel 1, De oorspronkelijke eenheid van man en vrouw,
catechese over het Boek Genesis
nr. 1
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 5 september 1979
Copyrights: © 1981, "Naar Gods beeld,man en vrouw", Uitg. Nieuwe Stad, Antwerpen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam