• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CUM NOSTRA - DE RUBRICIS AD SIMPLICIOREM FORMAM REDIGENDIS
Algemeen decreet over de vereenvoudiging van de rubrieken

Daar in onze tijd de priesters, vooral zij die in de zielzorg staan, met steeds andere en nieuwe apostolische opdrachten belast worden, zodat zij zich nauwelijks met de nodige zielerust op het reciteren van het H. Officie kunnen toeleggen, hebben sommige bisschoppen een dringend verzoek tot de H. Stoel gericht, om goedgunstig deze moeilijkheid uit de weg te ruimen, en tenminste de ingewikkelde structuur der rubrieken te vereenvoudigen.

Uit pastorele bezorgdheid en kommer, heeft de Opperpriester Paus Pius XII deze zaak ter onderzoek voorgelegd aan de bijzondere Commissie van deskundigen, die de bestudering van een algemene liturgische vernieuwing is opgedragen; na alles nauwkeurig onderzocht te hebben, gaven zij de raad de bestaande rubrieken tot meer gemakkelijke normen te herleiden, zö echter dat de vereenvoudiging in werking kan treden met behoud intussen van de liturgische boeken, zoals zij nu bestaan, totdat een andere voorziening getroffen wordt.

Nadat Zijne Eminentie de Kardinaal-Prefect van de H. Ritencongregatie Onze H. Vader van alles tot in bijzonderheden op de hoogte had gebracht, heeft Zijne Heiligheid gewaardigd de volgende regeling der rubrieken goed te keuren en opdracht gegeven ze te publiceren, zo echter dat hetgeen door onderhavig Decreet wordt voorgeschreven 1 Januari 1956 van kracht wordt.

Het is intussen aan de Pauselijke Uitgevers van liturgische boeken verboden in eventuele nieuwe uitgaven van het Romeins Brevier en Missaal iets te veranderen.

Alle bepalingen met dit Decreet in strijd zijn hiermede vervallen verklaard.

Gegeven te Rome, ten paleize van de H. Ritencongregatie, 23 Maart 1955.

C. Kard. CICOGNANI,
Prefect.

A. Carinci, Aartsb. v. Seleucia,
Secretaris.

Document

Naam: CUM NOSTRA - DE RUBRICIS AD SIMPLICIOREM FORMAM REDIGENDIS
Algemeen decreet over de vereenvoudiging van de rubrieken
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 23 maart 1955
Copyrights: © 1955, Katholiek Archief 10e jrg. nr. 50, p. 1161-1170
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam