• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het gewijde karakter, dat de kerkelijke rechtsmacht ontleent aan haar goddelijke oorsprong en aan het feit, dat zij tot de hiërarchische macht behoort, moet u, geliefde zonen, een zeer hoge achting geven voor uw ambt en u aansporen om de ernstige plichten van dat ambt met levendig geloof, met onkreukbare rechtschapenheid en met altijd waakzame ijver te vervullen. Maar welk een glans openbaart zich achter de sluier van die ernst aan hen, die in de rechterlijke macht de majesteit van de gerechtigheid weten te zien, waarvan heel de werkzaamheid er op gericht is, de Kerk, de bruid van Christus, "heilig en onbevlekt" (Ef. 5, 27) te maken voor de ogen van haar goddelijke bruidegom en voor de ogen van de mensen!

Vandaag, bij de opening van een nieuw jaar van rechtspraak voor u, smeken wij over u, beminde zonen, de zegeningen en de bijstand af van de Vader van het licht, van Christus, aan wie Hij alle oordeel heeft gegeven (Joh. 5, 22), van de Geest van verstand, van raad en sterkte, van de Maagd Maria, spiegel van gerechtigheid en zetel van wijsheid; en van ganser harte schenken wij aan u allen hier aanwezig, aan uw families, aan allen, die u dierbaar zijn, onze vaderlijke apostolische zegen.

Document

Naam: DACCHè PIACQUE
Tot de Romeinse Rota
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 2 oktober 1945
Copyrights: © 1946, Ecclesia Docens 0753, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam