• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE DUBBELE BEWEGING VAN GOD NAAR DE WERELD
Op het Hoogfeest van de Openbaring van de Heer - Sint Pietersplein

Geliefde broeders en zusters goede dag!

Vandaag vieren we de Openbaring, dat wil zeggen de “verschijning” van de Heer. Dit feest is verbonden met het bijbels verhaal over de komst van de Wijzen uit het Oosten naar Betlehem om eer te bewijzen aan de Koning van de Joden. Een gebeurtenis die Paus Benedictus op schitterende wijze becommentarieerd heeft in zijn Paus Benedictus XVI - Boek
Jezus van Nazareth - Proloog en de kindheidsjaren
Deel III (21 november 2012)
. Dat was dus de eerste “verschijning” van Christus aan de heidenen. Daarom legt de Openbaring de nadruk op de universele openheid van de verlossing die Jezus gebracht heeft. De liturgie van deze dag zingt: “Alle volken der aarde huldigen U, Heer”, want Jezus is voor ons allen gekomen, voor alle volkeren, voor allen!

Feitelijk, laat dit feest ons een dubbele beweging zien. Enerzijds de beweging van God naar de wereld, naar de mensheid – heel de heilsgeschiedenis die in Jezus zijn hoogtepunt vindt. Anderzijds de beweging van de mensen naar God – we denken aan de godsdiensten op zoek naar de waarheid, aan de tocht van de volkeren naar vrede, inwendige vrede, rechtvaardigheid, vrijheid. Deze dubbele beweging gebeurt door wederzijdse aantrekking. Van de kant van God, wat trekt Hem aan? Het is zijn liefde voor ons: zijn kinderen zijn we, Hij heeft ons lief, en wil ons van het kwaad bevrijden, van ziekten, van de dood en ons naar zijn huis, zijn Rijk, brengen. “God trekt ons uit louter genade aan, om ons met Zich te verenigen”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 112 Ook van onze kant is er liefde, een verlangen: het goede trekt ons altijd aan, de waarheid trekt ons aan, het leven, het geluk, de schoonheid trekt ons aan… Jezus is het ontmoetingspunt van deze wederzijdse aantrekking, van deze dubbele beweging. Hij is God en mens: Jezus. God en mens. Maar, wie neemt het initiatief? Altijd God! Gods liefde gaat altijd de onze vooraf! Hij neemt altijd het initiatief. Hij wacht op ons, Hij nodigt ons uit, het initiatief is altijd van Hem. Jezus is God die mens geworden is, die het vlees heeft aangenomen, voor ons geboren is. De nieuwe ster die aan de wijzen verschenen is, was het teken van de geboorte van Christus. Moesten deze mensen de ster niet gezien hebben, zij zouden niet vertrokken zijn. Het licht gaat voor ons uit, de waarheid gaat ons vooraf, de schoonheid gaat voor ons uit. God gaat ons vooraf. De profeet Jesaja zei dat God als de bloem van de amandelboom is. Waarom? Omdat in dat land de amandelboom als eerste bloeit. En God gaat ons altijd voor, zoekt ons altijd als eerste, Hij zet de eerste stap. God gaat ons altijd vooraf. Zijn genade gaat ons vooraf en die genade is in Jezus verschenen. Hij is de Openbaring. Hij, Jezus Christus is de verschijning van Gods liefde. Hij is met ons.

De Kerk staat geheel in deze beweging van God naar de wereld: haar vreugde is het Evangelie, is het licht van Christus weerkaatsen. De Kerk is het volk dat bestaat uit hen die deze aantrekking hebben ervaren en ze in zichzelf meedragen, in het hart van het leven. “Ik zou het fijn vinden – oprecht – ik zou het fijn vinden aan hen die zich ver van God en van de Kerk voelen – respectvol te zeggen aan hen die bang en onverschillig zijn: de Heer roept ook jou, Hij roept je om deel van zijn volk te worden en Hij doet dit met groot respect en liefde!”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 113 De Heer roept je. De Heer zoekt je. De Heer verwacht je. De Heer doet niet aan zieltjeswinnerij. Hij schenkt liefde en deze liefde zoekt je, jou die op dit ogenblik niet gelooft of veraf bent. En dat is Gods liefde.

Laten we aan God, voor heel de Kerk, de vreugde vragen van het evangeliseren, want “zij is door Christus gezonden om de liefde van God aan alle mensen en volkeren te openbaren en mee te delen”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 10 Moge de Maagd Maria ons helpen allen leerling- missionarissen te zijn, kleine sterren die haar licht weerkaatsen. Laten we bidden dat de harten zich openen en de boodschap aanvaarden en dat alle mensen er toe komen “mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie te zijn” (Ef. 3, 6).

Document

Naam: DE DUBBELE BEWEGING VAN GOD NAAR DE WERELD
Op het Hoogfeest van de Openbaring van de Heer - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 januari 2014
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam