• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET DOEL VAN ONS LEVEN IS NIET DE DOOD MAAR HET PARADIJS!

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Het feest van Allerheiligen dat wij vandaag vieren, herinnert eraan dat het doel van ons leven niet de dood is maar het Paradijs! Dat schrijft de apostel Johannes: “wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij hem zullen zien zoals Hij is” (1 Joh. 3, 2). De heiligen, de vrienden van God, verzekeren ons dat deze belofte niet ontgoochelt. Tijdens hun leven op aarde hebben zij namelijk in diepe gemeenschap geleefd met God. Op het gelaat van de kleinsten onder onze broeders, de meest geminachte, zagen zij het gelaat van God en nu schouwen zij Hem van aangezicht tot aangezicht, in Zijn heerlijke schoonheid.

Heiligen zijn geen supermensen en werden niet volmaakt geboren. Zij zijn zoals wij, zoals ieder van ons: het zijn mensen die, voordat zij de glorie van de Hemel bereikten, een normaal leven hebben geleid met zijn vreugde en verdriet, inspanning en hoop. Doch wat heeft hun leven veranderd? Toen zij Gods liefde herkend hadden, zijn zij Hem met heel hun hart gevolgd, onvoorwaardelijk en zonder hypocrisie; zij hebben hun leven ten dienste van de anderen gesteld, zij hebben leed en tegenkanting verdragen zonder te haten, door kwaad met goed te beantwoorden en door vreugde en vrede te verspreiden. Dat is het leven van de heiligen: mensen die uit liefde tot God geen voorwaarden hebben gesteld; zij waren niet hypocriet; zij hebben hun leven ten dienste van de anderen gesteld om hun naaste te dienen; zij hadden veel tegenkanting te verduren doch zonder haat. Heiligen hebben nooit gehaat. Begrijp dit goed: de liefde komt van God doch haat, van wie komt zij? Niet van God maar van de duivel! En de heiligen hebben zich van de duivel verwijderd; heiligen zijn mannen en vrouwen met vreugde in het hart, die ze op anderen overbrengen. Nooit haten, doch de meest behoeftigen dienen; bidden en in vreugde leven; dat is de weg van de heiligheid!
Heilig zijn is niet het voorrecht van enkelen, zoals iemand met een grote erfenis; bij het doopsel kregen wij allemaal de erfenis om heilig te worden. Heiligheid is ieders roeping. Wij zijn dus allemaal geroepen om de weg van de heiligheid te gaan en deze weg heeft een Naam, een gelaat: het gelaat van Jezus Christus. Hij is het die ons leert heilig worden. Hij is het die ons in het Evangelie de weg toont: die van de zaligsprekingen. Vgl. Mt. 5, 1-12 Het Koninkrijk der Hemelen is namelijk voor wie zijn zekerheid niet in dingen zoekt, maar in Gods liefde; voor wie een eenvoudig, nederig hart heeft, niet meent rechtvaardig te zijn en de anderen niet veroordeelt, die kan lijden met wie lijdt en zich verheugen met wie in vreugde is, die niet gewelddadig is doch barmhartig en die probeert verzoening en vrede te bewerken. Een heilige bewerkt verzoening en vrede; hij of zij helpt de mensen zich te verzoenen en helpt altijd tot er vrede is. Zo is heiligheid mooi; het is een mooie weg!

Vandaag richten de heiligen op dit feest een boodschap tot ons. Zij zeggen ons: heb vertrouwen in de Heer want de Heer ontgoochelt niet! Hij ontgoochelt nooit: Hij is een goede vriend die altijd aan onze zijde staat. Door hun getuigenis moedigen de heiligen ons aan niet bang te zijn om tegen de stroom in te gaan, om onbegrepen of bespot te worden wanneer wij over Hem en het Evangelie spreken; zij tonen ons met hun leven dat wie trouw blijft aan God en Zijn woord, reeds op deze aarde de troost van Zijn liefde ervaart en het “honderdvoudige” in de eeuwigheid. Zie, dat is wat wij hopen en wat wij vragen voor onze overleden broeders en zusters. De Kerk heeft met wijsheid het feest van Allerheiligen en de gedachtenis van alle overleden gelovigen nauw aan elkaar verbonden. Met het lofgebed tot God en onze verering voor de gelukzaligen verenigt zich het voorspraakgebed voor wie ons zijn voorgegaan in de overgang van deze wereld naar het eeuwige leven.

Vertrouwen wij ons gebed toe aan de voorspraak van Maria, Koningin van alle heiligen.

Document

Naam: HET DOEL VAN ONS LEVEN IS NIET DE DOOD MAAR HET PARADIJS!
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 november 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam