• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Verdrijving uit de tuin
Van alle dieren, die Jahwe God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tot de vrouw: `Heeft God werkelijk gezegd dat u van geen enkele boom in de tuin mag eten?'
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 
De vrouw zei tot de slang: `Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 
God heeft alleen gezegd: Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat moogt ge niet eten; gij moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult gij sterven.'
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 
Maar de slang zei tot de vrouw: 'U zult helemaal niet sterven!
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 
God weet dat uw ogen open zullen gaan als u eet van die boom, en dat u dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad.'
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 
Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 
Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat zij naakt waren. Daarom hechtten ze vijgebladen aaneen en maakten daar lendenschorten van.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 
Toen zij, bij het opkomen van de middagwind, de donder van Jahwe God in de tuin hoorden klinken, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor Jahwe God tussen de bomen van de tuin.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 
Maar Jahwe God riep de mens en vroeg hem: 'Waar zijt gij?'
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 
Hij antwoordde: `Ik hoorde uw donder in de tuin, en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.'
Bekijk vers 10 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 3)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam