• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Luistert, lieve broeders: God heeft de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
Maar gij hebt de arme veracht. Zijn het niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechtbank slepen?
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
Geloof zonder daden is waardeloos
Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden?
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten,
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
en iemand van u zou zeggen: 'Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed,' en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien - wat heeft dat voor zin?
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 
Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Jacobus » Hoofdstuk 2)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam