• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
En Hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Zegevierend door Gods liefde
Intussen weten wij, dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Want die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Wat moeten wij hieraan nog toevoegen? Indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken?
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt?
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard?
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Romeinen » Hoofdstuk 8)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam