• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Paulus ging midden op de Areopagus staan en nam het woord.: “Mannen van Athene, ik zie aan alles hoe diep godsdienstig gij zijt.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 17)
 
Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift: Aan een onbekende god. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 17)
 
De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels.
Bekijk vers 24 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 17)
 
Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd, alsof Hij iemand nodig heeft, want Zelf geeft Hij aan ieder leven en adem, ja alles.
Bekijk vers 25 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 17)
 
Heel het mensengeslacht deed Hij uit een ontstaan, om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen, waarbij Hij de seizoenen vaststelde, en de grenzen van hun woongebied,
Bekijk vers 26 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 17)
 
opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastende zouden vinden; Hij is immers niet ver van ieder van ons.
Bekijk vers 27 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 17)
 
Want door Hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn; zoals sommige van uw eigen dichters hebben gezegd: Want wij zijn van zijn geslacht.
Bekijk vers 28 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 17)
 
Als wij dus tot Gods geslacht behoren, moeten we niet menen dat het goddelijke gelijken zou op goud of zilver of steen, op een voortbrengsel van menselijke kunde en vernuft.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 17)
 
Zonder acht te slaan op die tijden van onwetendheid laat God thans aan de mensen de boodschap brengen, dat zij zich allen en overal moeten bekeren.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 17)
 
Hij heeft immers een dag vastgesteld, waarop Hij de wereld naar rechtvaardigheid gaat oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd. Aan allen gaf Hij het bewijs daarvan door Hem uit de doden te doen opstaan.”
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Handelingen van de Apostelen » Hoofdstuk 17)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam