• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven – het was bovendien een grote sabbat – vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere die met Hem was gekruisigd, de benen stuk.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was, sloegen zij Hem de benen niet stuk,
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit.
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
Die het gezien heeft getuigt hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet, dat hij de waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
Dit is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden: Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld,
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 
terwijl nog een ander Schriftwoord zegt: Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken.
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 19)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam