• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wonderbare spijziging
Daarna begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij Tiberias.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Een grote menigte volgde Hem, omdat zij de tekenen zagen die Hij aan de zieken deed.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam, vroeg Hij aan Filippus: “Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?”
Bekijk vers 5 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
– Dit zeide Hij om hem op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. –
Bekijk vers 6 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Filippus antwoordde Hem: “Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen, dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig.”
Bekijk vers 7 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op:
Bekijk vers 8 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
“Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo'n aantal?”
Bekijk vers 9 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 
Jezus echter zei: “Laat de mensen gaan zitten.” Er was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam