• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aan allen echter die Hem wèl aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden;
Bekijk vers 12 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 
Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid.
Bekijk vers 14 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 
Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toen hij uitriep: “Deze was het van wie ik zei: Hij die achter mij komt, is mij voor, want Hij was eerder dan ik.”
Bekijk vers 15 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen: genade op genade.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 
Werd de Wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 
Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen.
Bekijk vers 18 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Johannes » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam