• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars lenen aan zondaars met de bedoeling evenveel terug te krijgen.
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
Neen, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
WEEST BARMHARTIG
Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.
Bekijk vers 36 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden; veroordeeld niet, dat zult ge niet veroordeeld worden; spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden.
Bekijk vers 37 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken.'
Bekijk vers 38 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
OORDEELT NIET
Hij hield hun ook een gelijkenis voor: 'Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil?
Bekijk vers 39 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
De leerling staat niet boven zijn meester; maar zal hij ten volle gevormd zijn als hij gelijk is zijn meester.
Bekijk vers 40 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?
Bekijk vers 41 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit.
Bekijk vers 42 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 
Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt.
Bekijk vers 43 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 6)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam