• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar de engel zei tot haar: 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
Bekijk vers 31 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken
Bekijk vers 32 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.'
Bekijk vers 33 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
Maria echter sprak tot de engel: 'Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?'
Bekijk vers 34 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 
Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 'De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.
Bekijk vers 35 in zijn context
(Nieuwe Testament » Evangelie volgens Lucas » Hoofdstuk 1)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam