• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Mozes sloeg telkens de tent op buiten het kamp, op een behoorlijke afstand; hij noemde haar: tent van de samenkomst. Iedereen die Jahwe iets wilde vragen ging naar deze tent buiten het kamp.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 33)
 
Als Mozes zich naar de tent begaf gingen alle mensen voor de ingang van hun tent staan, en bleven hem nakijken tot hij in de tent was verdwenen.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 33)
 
En als Mozes dan binnen was, daalde de wolkkolom neer en bleef staan boven de ingang van de tent. Dan sprak Jahwe tot Mozes.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 33)
 
Zodra de mensen de wolkkolom boven de ingang van de tent zagen staan bogen zij zich neer bij de ingang van hun tent.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 33)
 
Jahwe sprak dan tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een mens met zijn medemens spreekt. Ook als Mozes naar het kamp terugging verliet zijn jeugdige helper Jozua, zoon van Nun, de tent niet.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 33)
 
Mozes vraagt de heerlijkheid van JHWH te zien
Mozes sprak tot Jahwe: `Gij zegt wel tegen mij: Laat het volk verder trekken, maar Gij hebt mij niet laten weten wie Gij met mij meezendt. Toch had Gij gezegd: Ik heb mijn keuze op u laten vallen en u mijn bijzondere gunst geschonken.
Bekijk vers 12 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 33)
 
Als ik inderdaad uw gunst geniet, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan zal ik ervaren wie Gij zijt en weten dat ik nog steeds uw gunst geniet. Bedenk toch dat al deze mensen uw volk zijn.'
Bekijk vers 13 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 33)
 
Jahwe vroeg toen: `Moet dan mijn aanschijn meegaan en moet Ik u rust geven?'
Bekijk vers 14 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 33)
 
Mozes antwoordde: `Als uw aanschijn niet meegaat, laat ons dan niet van hier vertrekken.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 33)
 
Hoe is het anders duidelijk dat ik en uw volk uw gunst genieten, tenzij doordat Gij met ons meetrekt? Ik en uw volk nemen toch een bijzondere plaats in onder alle volken op de aardbodem.'
Bekijk vers 16 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 33)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam