• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Mozes besteeg de berg samen met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig oudsten van Israël.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 24)
 
En zij aanschouwden de God van Israël. Onder zijn voeten was een soort platform van saffier, helder als het hemelgewelf.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 24)
 
Zijn hand kwam niet neer op de voorname Israëlieten: zij mochten God aanschouwen. Toen aten zij en dronken zij.
Bekijk vers 11 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 24)
 
Jahwe sprak tot Mozes: `Kom tot Mij op de berg en blijf daar wachten. Ik zal u de stenen platen ter hand stellen, de wetten en bepalingen die Ik op schrift gesteld heb om ze hen in te prenten.'
Bekijk vers 12 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 24)
 
Mozes begaf zich op weg, samen met zijn dienaar Jozua, en hij besteeg de berg van God.
Bekijk vers 13 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 24)
 
Tot de oudsten zei hij: `Blijf hier op ons wachten tot wij bij u terugkomen. Aäron en Chur blijven bij u; wie een rechtszaak heeft kan zich tot hen wenden.'
Bekijk vers 14 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 24)
 
Mozes besteeg de berg en de wolk overdekte de berg.
Bekijk vers 15 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 24)
 
De heerlijkheid van Jahwe rustte op de Sinaï en de wolk bedekte de berg, zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit de wolk.
Bekijk vers 16 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 24)
 
De heerlijkheid van Jahwe leek voor de Israëlieten op een verterend vuur, boven op de berg.
Bekijk vers 17 in zijn context
(Oude Testament » Exodus » Hoofdstuk 24)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam