• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Thans richten wij het woord in het bijzonder tot u, eerbiedwaardige en veelgeliefde broeders, die aan de bisschoppensynode hebt deelgenomen. Graag wijzen wij erop, hoe suggestief, hoe veelbetekenend het is, dat uw doorluchtige vergadering juist op de dag wordt besloten, waarop de liturgie van de Romeinse Kerk het feest van Christus Koning viert. Het lijkt ons dus passend, dat wij allen, voordat u naar uw zetels terugkeert, eenstemmig en één van hart dit feest vieren, dat ons zo'n aantrekkelijk schouwspel van licht, genade en grootheid voor ogen stelt: namelijk de Christus, schitterend in de gloed van zijn godheid, zoals Hij door de apostel Paulus is beschreven: het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare ... Hij is ook het Hoofd van het Lichaam, dat de Kerk is. Hij is de Oorsprong, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de eerste zou zijn (Kol. 1, 15-16.18).

Document

Naam: BIJ DE AFSLUITING VAN DE EERSTE BISSCHOPPENSYNODE
Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal
Soort: H. Paus Paulus VI - Homilie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 29 oktober 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief jrg 22, nr 50 p 1239-1241
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam