• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

POST LATUM
Het toedienen van het H. Vormsel aan hen, die wegens zware ziekte in stervensgevaar zijn

Na het decreet van de H. Congregatie van de Riten, "Congregatie voor de Riten
Spiritus Sancti munera
De priester als bedienaar van het Sacrament van het Vormsel (14 september 1946)
" van 14 september 1946, zijn bij deze H. Congregatie van de Voortplanting des Geloofs verschillende verzoeken van Missie-bisschoppen binnengekomen om aangaande deze zaak ruimere volmachten te verkrijgen.

Deze heeft Onze allerheiligste Vader door de goddelijke Voorzienigheid Paus Pius XII op voordracht van de ondergetekende Kardinaal Prefect goedgunstig willen aanvaarden.

Aan alle bisschoppen, die van deze H. Congregatie van de Voortplanting des Geloofs afhangen, heeft de H. Vader de macht verleend, zonder te kort te doen de overige volmachten, welke zij in deze zaak reeds genieten, zoals het indult van de Apostolische Stoel Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 782. can. 782 § 2, om aan alle hun ondergeschikte priesters en zielzorgers de macht te verlenen het H. Vormsel geldig toe te dienen aan de gelovigen zowel volwassenen als kinderen, die zijn binnen de grenzen van hun missiegebied en in stervensgevaar verkeren; dit is ook geoorloofd in de plaats zelf der residentie van de bisschop, alleen echter indien een bisschop afwezig is of wettelijk verhinderd; de formule, welke door het Rituale Romanum is vastgesteld, moet gevolgd worden.

De H. Vader heeft opdracht gegeven dit decreet samen te stellen en af te kondigen.

Gegeven te Rome, aan het Paleis van de H. Congregatie van de Voortplanting des Geloofs, 18 December 1947

P. Card. Fumasoni Biondi, Praefect.

C. Costantini,
Arch. Theodos. in Arcadia,
Secret.

Document

Naam: POST LATUM
Het toedienen van het H. Vormsel aan hen, die wegens zware ziekte in stervensgevaar zijn
Soort: Congregatie Propaganda Fide
Auteur: P. Fumasoni Kard. Biondi
Datum: 18 december 1947
Copyrights: © 1948, Katholiek Archief 1e jrg. nr. 8 p. 172
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam