• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GOD DE VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST: "ééN IN WEZEN"
Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid (Jaar A) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters: 

Vandaag viert de liturgie de plechtigheid van de Allerheiligste Drie-eenheid, om te benadrukken dat in het licht van het Paasmysterie het middelpunt van de kosmos en de geschiedenis volledig wordt onthuld: God zelf, eeuwige en oneindige Liefde. Geheel de openbaring wordt samengevat in deze woorden: “God is liefde" (1 Joh. 4, 8.16); en de liefde is altijd een mysterie, een realiteit die de rede overtreft, zonder ze tegen te spreken, maar eerder door haar potentieel te vergroten. Jezus heeft ons het mysterie van God geopenbaard: Hij, de Zoon, heeft ons de Vader in de hemel te kennen gegeven en ons de Heilige Geest, de Liefde van de Vader en van de Zoon geschonken. De christelijke theologie vat de waarheid over God samen met deze uitdrukking: een enkele substantie in drie personen. God is geen eenzaamheid, maar volmaakte gemeenschap. Daarom realiseert de menselijke persoon, beeld van God, zichzelf in de liefde, die een oprechte zelfgave is.

We beschouwen het mysterie van de liefde van God als voltrokken op een verheven wijze in de Allerheiligste Eucharistie, in het sacrament van het Lichaam en het Bloed van Christus, een tegenwoordigstelling van zijn verlossend offer. Daarom ben ik verheugd vandaag, het feest van de Heilige Drie-eenheid, mijn groet te richten tot de deelnemers aan het eucharistisch congres van de Italiaanse kerk, dat gisteren in Bari is geopend. In het hart van dit jaar gewijd aan de Eucharistie verzamelt het christelijke volk zich rond Christus die tegenwoordig is in het Allerheiligst Sacrament, bron en hoogtepunt van hun leven en zending. In het bijzonder is elke parochie geroepen om de schoonheid van de zondag, de dag des Heren, te herontdekken, waarin de leerlingen van Christus in de Eucharistie de gemeenschap hernieuwen met Hem, die betekenis geeft aan de vreugden en de arbeid van alledag. "Zonder zondag kunnen we niet leven": dat beleden de eerste christenen, zelfs ten koste van hun leven, en wij worden geroepen om hetzelfde te herhalen vandaag.
 

In afwachting van mijn vertrek naar Bari komende zondag voor de eucharistische viering, sluit ik me nu geestelijk aan bij deze belangrijke kerkelijke gebeurtenis. Laten we samen de voorspraak van de Maagd Maria aanroepen, zodat deze dagen van zulk intens gebed en aanbidding van Christus-Eucharistie in de Italiaanse Kerk een hernieuwd vuur van geloof, hoop en naastenliefde aanwakkeren. Aan Maria zou ik ook willen toevertrouwen alle kinderen, de tieners en de jongeren die in deze tijd hun eerste Communie zullen ontvangen of het Vormsel. Met deze intentie, laten we nu het Angelus bidden en met Maria het mysterie van de Aankondiging herbeleven.

Document

Naam: GOD DE VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST: "ééN IN WEZEN"
Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 mei 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 5 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam