• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tot slot, de oecumene. Ik wil nu niet deze problematiek bespreken maar het was evident, vooral na al datgene wat de Christenen ten tijde van het nazisme hadden meegemaakt, dat de Christenen de eenheid zouden kunnen vinden, ten minste deze eenheid proberen te vinden, maar het was ook duidelijk dat enkel God deze eenheid kan geven. En we zijn nog op deze weg. Welnu, met deze thema’s had de “Rijnlandse alliantie” haar werk gedaan.

Het tweede deel van het Concilie was veel uitgebreider. Met grote urgentie verscheen het thema ‘de wereld van vandaag, de moderne tijd, en de Kerk’ en zo ook de thema’s van de verantwoordelijkheid voor de opbouw van deze wereld, van de maatschappij, de verantwoordelijkheid voor de toekomst van deze wereld en de eschatologische hoop, de morele verantwoordelijkheid van de christen en waar deze zijn leidraad vindt; en dan de godsdienstvrijheid, de vooruitgang en de relaties met de andere religies. Op dat moment namen werkelijk alle delen van het Concilie deel aan het debat, niet enkel Amerika, de Verenigde Staten vanuit een sterke interesse voor de godsdienstvrijheid. In de derde periode van het Concilie zeiden deze tegen de Paus: ‘Wij kunnen niet naar huis gaan zonder een verklaring over de godsdienstvrijheid, gestemd door het Concilie, op zak te hebben. De Paus heeft de moed en de beslistheid gehad, het geduld om de tekst binnen te brengen in de vierde periode, om zo een rijp en tamelijke complete consensus te vinden onder de Concilievaders. Ik zeg, niet enkel de Amerikanen hebben krachtig deelgenomen aan het Concilie, maar ook Latijns-Amerika, dat zich goed bewust was van de ellende van het volk, van een katholiek continent, en van de verantwoordelijkheid van het geloof voor de situatie van deze mensen. En zo ook hebben Afrika en Azië de noodzaak ingezien van de interreligieuze dialoog. Er zijn problemen gegroeid die wij Duitsers – dat is inderdaad zo – aan het begin niet gezien hadden. Ik kan dit alles nu niet beschrijven. Het grootse document "2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
" heeft zeer goed het probleem geanalyseerd tussen christelijke eschatologie en wereldlijke vooruitgang, tussen verantwoordelijkheid voor de maatschappij van morgen en de verantwoordelijkheid van de christen ten overstaan van de eeuwigheid, en zo heeft het ook de christelijke ethiek, de fundamenten, vernieuwd. Maar, laten we zeggen onverwacht, is buiten dit grootse document, een document gegroeid dat op meer synthetische en concrete wijze beantwoordde aan de uitdagingen van de tijd, namelijk "2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
". Vanaf het begin waren onze Joodse vrienden aanwezig; zij hebben, vooral aan ons Duitsers, maar niet enkel aan ons, gezegd dat na de trieste gebeurtenissen van het nazisme, de katholieke Kerk iets moet zeggen over het Oude Testament, over het Joodse volk. Ze zeiden: ‘Ook indien het duidelijk is dat de Kerk niet verantwoordelijk is voor de Shoah, het waren toch Christenen die in grote mate deze misdrijven begaan hebben; wij moeten ons christelijk bewustzijn verdiepen en vernieuwen, ook wanneer we weten dat de echte christenen zich steeds verzet hebben tegen deze zaken.’ En zo was het duidelijk dat de verhouding met de wereld van het oude Volk van God onderwerp van reflectie moest zijn. Men begrijpt ook dat de Arabische landen – de Bisschoppen van de Arabische landen – hiermee niet gelukkig waren: zij vreesden een verheerlijking van de staat Israël, iets wat zij natuurlijk niet wilden. Ze zeiden: ‘Goed, een echt theologische verwijzing naar het Joodse volk is goed, is noodzakelijk, maar indien jullie hierover gaan spreken, spreek dan ook over de Islam; enkel op die manier is er een evenwicht; ook de Islam is een grote uitdaging en de Kerk moet ook haar relatie tot de Islam verduidelijken. Dit was iets wat wij, op dat moment, niet erg begrepen hebben, een beetje maar niet erg. Vandaag weten wij hoe noodzakelijk dit is.

Toen wij ook begonnen te werken over de Islam, zei men ons: ‘Maar er zijn ook andere wereldgodsdiensten: geheel Azië! Denk maar aan het boeddhisme, het Hindoeïsme, etc. En op deze manier, in tegenstelling tot een verklaring die in het begin enkel over oude Volk van God zou gaan, heeft men een tekst gemaakt over de interreligieuze dialoog en hiermee liep men dertig jaar voorop op iets waarvan de intensiteit en het belang nadien duidelijk is geworden. Ik kan op dit thema nu niet nader ingaan maar indien men de tekst leest, dan ziet men dat deze zeer beknopt is en voorbereid door mensen die verstand hadden van de realiteit. De verklaring beschrijft beknopt, met weinig woorden, wat essentieel is. Zo ook het fundament van een dialoog, in verschil, in verscheidenheid, in het geloof in de uniciteit van Christus, die één is; en het is niet mogelijk voor een gelovige te denken dat de religies allen variaties op een thema zijn. Neen, er is een werkelijkheid van de levende God die gesproken heeft en het is één God, het is één mensgeworden God, en dus één Woord van God, dat werkelijk Woord van God is. Maar er is de religieuze ervaring, met een soort menselijk licht van de schepping, en dus is het noodzakelijk en mogelijk in dialoog te treden en zich zo wederzijds te openen en allen te openen voor de vrede van God, voor al zijn kinderen, voor geheel zijn familie.

Deze twee documenten dus, godsdienstvrijheid en ‘2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
’, verbonden met ‘2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
’ zijn een zeer belangrijke trilogie, waarvan het belang zich enkel in de loop van de decennia getoond heeft en wij zijn nog bezig beter te begrijpen het samengaan van de uniciteit van de Openbaring van God, de uniciteit van de mensgeworden God in Christus, en de veelheid van religies, waarmee wij de vrede zoeken en ook het geopende hart voor het licht van de Heilige Geest, die verlicht en leidt naar Christus.

Document

Naam: HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE - HERINNERINGEN EN HOOP VAN EEN OOGGETUIGE
In een vrije rede, zonder voorbereide tekst - Ontmoeting met priesters van het Bisdom Rome - Aula Paulus VI
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 februari 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit het Italiaans: dr. Jörgen Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam