• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
Toespraak voorafgaand aan het bidden van Regina Caeli op Beloken Pasen, zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Posthuum voorgelezen.

"Op uitdrukkelijk verzoek", zoals de Heilige Vader gevraagd had, werd aan het einde van de plechtige Eucharistie viering ter nagedachtenis aan de Zijne Heiligheid Johannes Paulus II, welke gecelebreerd werd door Angel Kardinaal Sodano, door de Substituut van het Staatssecretariaat, Aartsbisschop Leonardo Sandri, voorafgaand aan het bidden van het Regina Ceali, de tekst voorgelezen die de Heilige Vader had voorbereid voor de plechtigheden van de Goddelijke Barmhartigheid, dat gevierd wordt op de 2e Zondag van Pasen, Beloken Pasen.

Dierbare broeders en zusters,

Ook vandaag klinkt het vreugdevolle Alleluja van Pasen. De bladzijde van vandaag uit het Evangelie van Johannes onderstreept dat de Verrezen Heer, de avond van die dag aan de Apostelen verscheen en hun "zijn handen en zijn zijde toonde" (Joh. 20, 20), dat wil zeggen de tekenen van zijn pijnlijk lijden, op een onuitwisbare wijze ingegrift in zijn lichaam, ook na de Verrijzenis. Deze glorievolle wonden, die Hij acht dagen later liet aanraken door de ongelovige Thomas, openbaren de barmhartigheid van God, die “de wereld zozeer heeft liefgehad dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft" (Joh. 3, 16). Dit mysterie van liefde vormt het middelpunt van de liturgie van deze dag, de domenica in albis, de zondag in de witte (doop)kleren, die gewijd is aan de verering van de Goddelijke Barmhartigheid.

Aan de mensheid die soms verdwaald lijkt en overheerst schijnt te worden door de macht van het kwaad, het egoïsme en de angst, schenkt de verrezen Heer zijn liefde, die vergeeft, verzoent en het hart opent voor de hoop. Het is een liefde die de harten bekeert en vrede schenkt. Wat heeft de wereld het nodig deze Goddelijke Barmhartigheid te verstaan en te ontvangen!

Heer, die door Uw dood en verrijzenis
de liefde van de Vader openbaart,
wij geloven in U
en vol hoop herhalen wij vandaag tot U:
Jezus, ik vertrouw op U,
heb erbarmen met ons
en met heel de wereld.

Het liturgisch hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) Red.: Omdat 25 maart, de eigenlijke dag waarop Maria Boodschap gevierd wordt, in de Goede Week viel in 2005, werd het gevierd op de eerste vrije dag na het Paasoctaaf, in 2005 op 4 april, dat we morgen zullen vieren, spoort ons aan om met de ogen van Maria het onvatbare mysterie te beschouwen van deze barmhartige liefde die ontspringt aan het Hart van Christus. Door haar geholpen kunnen wij de eigenlijke betekenis begrijpen van de Paasvreugde, die steunt op deze zekerheid:

Hij die Maria gedragen heeft in haar schoot,
en die geleden heeft en gestorven is,
is werkelijk Verrezen,
Alleluja.

Document

Naam: GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
Toespraak voorafgaand aan het bidden van Regina Caeli op Beloken Pasen, zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Posthuum voorgelezen.
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 3 april 2005
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam