• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een 'eucharistisch' leven in de leer bij Maria
De relatie van de heilige maagd Maria met de Eucharistie is zeer nauw. Daar heb ik in de Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 53-58. Hoofdstuk 6 aan herinnerd. Dat wordt zelfs in het sobere liturgische taalgebruik door elk eucharistisch hooggebed onderstreept. Zo bidden wij in de Romeinse canon: "Verbonden in eenzelfde gemeenschap, eren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria, altijd maagd, Moeder van onze God en Heer Jezus Christus". In de andere eucharistische hooggebeden wordt de verering zo tot smeekgebed, zoals in de tweede canon: "Vader, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de heilige Maagd Maria, de Moeder van Christus, deelachtig mogen worden aan het eeuwige leven".

Toen ik in die jaren, met name in de apostolische Brief H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 23-28 en H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Rosarium Virginis Mariae
Over de allerheiligste Rozenkrans
(16 oktober 2002)
Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de allerheiligste Rozenkrans, Rosarium Virginis Mariae (16 okt 2002), 9-17 op de beschouwing van Christus' aangezicht aandrong, wilde ik wijzen op Maria als de grote leermeesteres. In de H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
heb ik haar als 'Vrouwe van de Eucharistie' Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 53-58 voorgesteld. Wie kan ons de omvang van het eucharistische Mysterie beter doen inzien dan Maria? Niemand anders dan zij kan ons leren met welke vurigheid wij de heilige geheimen moeten vieren en in de tegenwoordigheid verblijven van haar Zoon, verborgen onder de eucharistische sluier. Omwille van jullie allen wend ik mij dus tot haar, vertrouw ik haar in het bijzonder de oude, zieke priesters toe en ieder die zich in moeilijkheden bevindt. Op het Paasfeest in dit Jaar van de Eucharistie herinner ik graag ieder van jullie aan het warme en geruststellende woord van Jezus: "Zie daar uw moeder" (Joh. 19, 27).

In deze zin zegen ik jullie van harte en wens jullie diepe Paasvreugde.

Vanuit de Gemelli-kliniek in Rome, 13 maart, de vijfde vastenzondag van het jaar 2005, in het zevenentwintigste jaar van mijn pontificaat.

Johannes Paulus II

Zie ook:
Dossier Witte Donderdag

Document

Naam: HET LEVEN VAN EEN PRIESTER MOET EEN "EUCHARISTISCHE HOUDING" HEBBEN
Brief bij gegenheid van Witte Donderdag 2005
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 maart 2005
Copyrights: © 2005, Bisdom Roermond
Vert.: H. Lohman
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam