• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een 'gewijd' bestaan
"Mysterium fidei!"

Met deze uitroep na de consecratie van Brood en Wijn drukt de priester de steeds weer nieuwe verbazing uit over het buitengewone wonder dat zich in zijn handen voltrok. Het is een wonder dat alleen de ogen van het geloof kunnen waarnemen. De natuurlijke elementen verliezen niet hun uiterlijke eigenschappen, omdat de 'gedaanten' die van brood en wijn blijven. Maar door de kracht van de woorden van Christus en de werking van de heilige Geest verandert hun 'natuur' in die van het Lichaam en Bloed van Christus. Zo is op het altaar de gestorven en opgestane Christus in de volheid van Zijn menszijn en God-zijn 'waarlijk, werkelijk, wezenlijk' tegenwoordig. Een hoogheilige werkelijkheid dus! Daarom omgeeft de Kerk dit mysterie met grote eerbied en waakt er oplettend over dat de liturgische normen, die ter bescherming van de heiligheid van dit zo grote sacrament werden opgesteld, in acht genomen worden.

Wij priesters zijn de celebranten, maar ook de behoeders van dit hoogheilige mysterie. Aan onze relatie met de Eucharistie ontleent onze 'heilige' levensstaat zijn uiterst voorname zin. Deze heiligheid moet door heel onze manier van zijn worden uitgedrukt, maar vooral door hoe wij de Mis vieren. Laten we ons daarom in de school van de heiligen begeven! Dit Jaar van de Eucharistie nodigt ons uit om opnieuw de heiligen te ontdekken, die met bijzondere nadruk de viering van de Eucharistie hebben betuigd. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Blijf bij ons, Heer, Mane nobiscum, Domine (7 okt 2004), 31 Veel zalig- en heiligverklaarde priesters waren een voorbeeldig getuigenis, door op de gelovigen die hun Misvieringen bijwoonden geloofsijver over te brengen. Voor velen van hen was lange eucharistische aanbidding kenmerkend. Verblijven bij de eucharistische Jezus - in zekere zin onze 'eenzaamheid' benuttend - om ons te vullen met deze heilige tegenwoordigheid van Christus, betekent aan onze wijding heel de warmte en vertrouwdheid met Christus geven, waaraan ons leven vreugde en zin ontleent.

Document

Naam: HET LEVEN VAN EEN PRIESTER MOET EEN "EUCHARISTISCHE HOUDING" HEBBEN
Brief bij gegenheid van Witte Donderdag 2005
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 maart 2005
Copyrights: © 2005, Bisdom Roermond
Vert.: H. Lohman
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam