• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een leven als 'gedachtenis'
"Hoc facite in meam commemorationem."

Deze woorden van Jezus zijn ons niet alleen door Lucas (Lc. 22,19) maar ook door Paulus (1 Kor. 11, 24) doorgegeven. De samenhang waarin ze werden uitgesproken - dat moeten we voor ogen houden - is het Paschamaal, dat voor de Joden een 'gedachtenis' (Hebreeuws: zikkarôn) was. Bij deze gelegenheid gedachten de Israëlieten vooral de 'Exodus', maar ook de andere belangrijke gebeurtenissen van hun geschiedenis: de roeping van Abraham, het offer van Isaak, de sluiting van het Verbond bij de Sinaï en de vele ingrepen van God ter bescherming van zijn volk. Ook voor de christenen is de Eucharistie een 'gedachtenis', echter op unieke wijze: zij is niet slechts gedenken, maar stelt sacramenteel de Dood en Opstanding van de Heer tegenwoordig.

Daarenboven zou ik graag benadrukken, dat Jezus heeft gezegd: "Doe dit om Mij te gedenken." De Eucharistie gedenkt niet enkel een feit, zij gedenkt Hem! Iedere dag in persona Christi de gedachteniswoorden herhalen betekent voor de priester een stimulans om een 'spiritualiteit van de herinnering' te ontwikkelen. We leven in een tijd, waarin door snelle veranderingen in cultuur en maatschappij de zin voor traditie minder wordt en met name de jonge generaties het contact met de eigen wortels dreigen te verliezen. Hierin is de priester geroepen om in de hem toevertrouwde gemeente de mens van de getrouwe herinnering aan Christus en aan zijn hele Geheim te zijn: aan de voorzegging van Christus in het Oude Testament, aan de vervulling in het Nieuwe Testament en aan de voortschrijdende verdieping van het geheim van Christus onder leiding van de heilige Geest. En wel volgens de belofte: "Hij zal jullie verder in alles onderrichten. Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb" (Joh. 14, 26).

Document

Naam: HET LEVEN VAN EEN PRIESTER MOET EEN "EUCHARISTISCHE HOUDING" HEBBEN
Brief bij gegenheid van Witte Donderdag 2005
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 maart 2005
Copyrights: © 2005, Bisdom Roermond
Vert.: H. Lohman
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam