• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een 'gegeven' bestaan
"Accipite et manducate ... Accipite et bibite ..."

De zelfgave van Christus, die haar oorsprong heeft in het Drie-ene leven van God die liefde is, bereikt haar hoogste uitdrukking in het offer aan het kruis, waarvan de sacramentele voorafbeelding het Laatste Avondmaal is. Wij kunnen de consecratiewoorden niet herhalen, zonder ons in deze geestelijke beweging opgenomen te weten. In zekere zin moet de priester leren om ook over zichzelf in waarheid en grootmoedigheid te zeggen "neemt en eet". Zijn leven heeft daadwerkelijk zin, als hij zich tot gave weet te maken, door zich in de gemeenschap beschikbaar te stellen en ieder ten dienste te staan die hem nodig heeft.

Dat is precies wat Jezus van zijn leerlingen verwachtte, zoals de evangelist Johannes in zijn beschrijving van de voetwassing benadrukt. Dat is wat ook het volk Gods van de priester verwacht. Bij nauwkeuriger overweging wordt het duidelijk, dat de gehoorzaamheid die hij op de dag van zijn wijding op zich nam en gevraagd wordt te bekrachtigen als belofte in de Chrismamis, wordt verlicht door zijn band met de Eucharistie. Wanneer hij uit liefde gehoorzaamheid betoont, waarbij hij misschien afziet van rechtmatige vrijheden naar het maatgevend oordeel van de bisschop, verwerkelijkt de priester aan het eigen lichaam dit "neemt en eet", waarmee Christus zelf zich bij het Laatste Avondmaal voor de Kerk gegeven heeft.

Document

Naam: HET LEVEN VAN EEN PRIESTER MOET EEN "EUCHARISTISCHE HOUDING" HEBBEN
Brief bij gegenheid van Witte Donderdag 2005
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 maart 2005
Copyrights: © 2005, Bisdom Roermond
Vert.: H. Lohman
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam