• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

INSPIRATIE EN WAARHEID VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Aan de voorzitter van de Pauselijke Bijbelcommissie bij gelegenheid van de jaarlijkse vergadering

Aan de Eerbiedwaardige Broeder
Kardinaal William Levada
President van de Pauselijke Bijbelcommissie

Ik ben blij u, Eerbiedwaardige Broeder, evenals Kardinaal Prosper Grech, O.S.A., de Secretaris en alle leden van de Pauselijke Bijbelcommissie, mijn hartelijke groeten over te brengen ter gelegenheid van de jaarlijkse plenaire vergadering, die gehouden is over het belangrijke onderwerp “Inspiratie en Waarheid van de Bijbel”.

Zoals we weten is zo’n onderwerp van essentieel belang voor een juiste hermeneutiek van de Bijbelse boodschap. Juist inspiratie, als handeling van God, maakt het mogelijk het Woord van God uit te drukken in menselijke woorden. Daarom is het onderwerp van de inspiratie bepalend voor de juiste benadering van de Heilige Schrift. In feite houdt een interpretatie van de heilige schriften die haar inspiratie verwaarloost of negeert geen rekening met het belangrijkste en meest waardevolle kenmerk, namelijk de herkomst van God. Bovendien memoreerde ik in mijn Postsynodale Exhortatie Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Verbum Domini
Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk
(30 september 2010)
: “Bovendien hebben de synodevaders er de aandacht op gevestigd hoe met het thema van de inspiratie ook het thema van de waarheid van de Schrift is verbonden. Daarom zal een verdieping van de dynamiek van de inspiratie ongetwijfeld ook leiden tot een groter begrip van de waarheid die is vervat in de heilige boeken.” Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk", Verbum Domini (30 sept 2010), 19

Vanwege het charisma van de inspiratie hebben de boeken van de Heilige Schrift een directe en concrete roepingskracht Maar het Woord van God is niet beperkt tot wat geschreven is. De Openbaringshandeling endigde met de dood van de laatste apostelen, maar het geopenbaarde Woord blijft verkondigd en geïnterpreteerd worden door de levende Traditie van de Kerk. Om deze reden is het Woord van God dat vastgelegd is in de heilige teksten niet een intern bezit binnen de Kerk, maar wordt het het belangrijkste rijkdom van haar geloof en levenskracht. De Traditie die voortkomt uit de apostelen schrijdt voort met de hulp van de Heilige Geest en groeit met de bezinning en studie van gelovigen, met persoonlijke ervaring van het geestelijk leven en het verkondigen door de bisschoppen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 8.21
Door de studie van het onderwerp “Inspiratie en Waarheid van de Bijbel”, is de Pauselijke Bijbelcommissie geroepen haar specifieke en bevoegde bijdrage te leveren aan deze noodzakelijke verdere bezinning. In feite is het van essentieel en fundamenteel belang voor het leven en de missie van de Kerk dat de heilige schriften worden geïnterpreteerd in overeenstemming met hun aard: Interpretatie en Waarheid zijn constitutieve kenmerken van deze aard. Daarom zal uw onderneming van werkelijk belang zijn voor het leven en de missie van de Kerk.

Met de beste wensen aan ieder van u voor de vurchtbare ontwikkeling van uw werken wil ik tenslotte mijn hartelijke waardering uitdrukken voor het werk van de Bijbelcommissie, uitgevoerd ter bevordering van kennis, studie en ontvangst van het Woord van God in de wereld. Met deze gevoelens vertrouw ik ieder van u toe aan de moederlijke bescherming van de Maagd Maria, die wij met de hele Kerk aanroepen als Sedes Sapientiae, en van harte schenk ik u, Eerbiedwaardige Broeder, en alle leden van de Pauselijke Bijbelcommissie een speciale Apostolische Zegen.

Uit het Vaticaan, 18 april 2012

BENEDICTUS PP. XVI

(Bron: incaelo.wordpress.com)

Document

Naam: INSPIRATIE EN WAARHEID VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Aan de voorzitter van de Pauselijke Bijbelcommissie bij gelegenheid van de jaarlijkse vergadering
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 april 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: incaelo.wordpress.com; alineaverdeling, tussentitels en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam