• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
III.1

Het is wenselijk dat elke particuliere Kerk een viering zal houden voor de opening van het Jaar van het Geloof en een plechtige afsluiting ervan, waarin wij “de gelegenheid hebben het geloof in de verrezen Heer in onze kathedralen en in de Kerk van de hele wereld te belijden.” Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het uitroepen van het "Jaar van het Geloof", Porta Fidei (11 okt 2011), 8

III.2

Het is wenselijk dat elk bisdom in de wereld een studiedag over de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
organiseert, in het bijzonder voor de priesters, religieuzen en catechisten. Hiervoor kunnen, bijvoorbeeld, de Oosters-Katholieke Eparchieën een bijeenkomst organiseren met hun priesters om te getuigen van hun specifieke ervaring en liturgische traditie in het ene geloof in Christus. Op deze wijze kunnen ook jonge Kerken in missiegebieden in staat zijn een hernieuwde getuigenis te geven van die vreugde in het geloof die zo vaak kenmerkend voor hen is.

III.3

Iedere bisschop kan een eigen pastorale brief wijden aan het onderwerp geloof, rekening houdend met de specifieke pastorale omstandigheden van de gelovigen die aan hem zijn toevertrouwd, en hen herinneren aan het belang van het Tweede Vaticaans Concilie en de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
.

III.4

Het is te hopen dat er in elk bisdom, onder leiding van de bisschop, momenten van catechese worden georganiseerd, in het bijzonder voor de jeugd en zij die zoeken naar de zin van het leven, om hen de schoonheid van geloof van de Kerk te helpen ontdekken en het bevorderen van ontmoetingen met belangrijke geloofsgetuigen.

III.5

Het zou passend zijn voor iedere particuliere Kerk om de ontvangst van het Tweede Vaticaans Concilie en de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
in haar eigen leven en missie, in het bijzonder op het gebied van catechese, te controleren. Dat zal een kans scheppen voor de vernieuwing van de toewijding aan de kant van de verantwoordelijken voor de catechese in de bisdommen die – gesteund door de catechese-commissies van de Bisschoppenconferenties – de taak hebben te zorgen voor de theologische vorming van catechisten.

III.6

De voortdurende educatie van de geestelijkheid kan tijdens dit Jaar van het Geloof gericht worden op de Documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, en thema’s behandelen als

 • “de verkondiging van de Verrezen Christus”,
 • “de Kerk – sacrament van verlossing”,
 • “de missie van evangelisatie in de wereld van vandaag”,
 • “geloof en ongeloof”,
 • “geloof, oecumene en interreligieuze dialoog”,
 • “geloof en eeuwig leven”,
 • “de hermeneutiek van hervorming in continuïteit” en
 • “de Catechismus-Compendium
  Catechismus van de Katholieke Kerk
  (15 augustus 1997)
  in de dagelijkse pastorale zorg.”
III.7

Bisschoppen worden uitgenodigd om boetevieringen te organiseren, in het bijzonder in de Veertigdagentijd, waarin een ieder kan vragen om Gods vergeving, in het bijzonder voor zonden tegen het geloof. Dit Jaar biedt ook een passende gelegenheid waarin allen kunnen naderen tot het Sacrament van Boete met groter geloof en grotere frequentie.

III.8

Het is te hopen dat er een hernieuwde creatieve dialoog tussen geloof en rede zal ontstaan in de academische wereld en die van de cultuur, door middel van symposia, bijeenkomsten en studiedagen, in het bijzonder op katholieke universiteiten, om te laten zien dat “er geen conflict kan zijn tussen geloof en authentieke wetenschap aangezien beide, zij het langs verschillende wegen, op de waarheid gericht zijn.” Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het uitroepen van het "Jaar van het Geloof", Porta Fidei (11 okt 2011), 12

III.9

Het is ook belangrijk om ontmoetingen te bevorderen met die personen die, “alhoewel zij de gave van het geloof op zich niet erkennen – toch eerlijk op zoek zijn naar de uiteindelijke zin en definitieve waarheid over hun bestaan en deze wereld,” Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het uitroepen van het "Jaar van het Geloof", Porta Fidei (11 okt 2011), 10, ook geïnspireerd door de dialogen van de Voorhof van de heidenen, gestart onder leiding van de Pauselijke Raad voor de Cultuur.

III.10

Het Jaar van het Geloof zal een gelegenheid zijn om meer aandacht te besteden aan katholieke scholen, die een perfecte plaats zijn om leerlingen een levende getuigenis van de Heer te bieden en hun geloof te voeden. Dat kan gebeuren door gebruik te maken van goede catechetische hulpmiddelen, zoals de Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
of de Catechismus-Compendium
Youcat
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
(29 november 2010)
.

Document

Naam: NOTITIE MET PASTORALE AANBEVELINGEN VOOR HET "JAAR VAN HET GELOOF"
Enkele aanbevelingen om het Jaar van het Geloof op een meer doeltreffende en aangepaste wijze te beleven, ten dienste van het gelovig zijn en de evangelisatie
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 6 januari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: incaelo.wordpress.com; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam