• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In elke eeuw van de geschiedenis denkt de mens na over zijn gebed, over zijn plaats wanneer hij zich tot God richt, hoe het uitgaat van God en hoe hij in betrekking staat tot God.Hij ondervindt ook dat hij als schepsel hulp nodig heeft en hoe onmachtig hij is om op eigen krachten zijn bestaan en zijn hoop tot een goed einde te brengen. De filosoof Ludwig Wiitgenstein herinnerde ons eraan dat “bidden betekent dat de zin van de wereld buiten de wereld ligt”. In de bewogenheid van die relatie tot Hem die zin geeft aan het bestaan, met God dus, vindt het gebed een van zijn typische uitingen in het neerknielen. Het is een houding die op zichzelf genomen een radicale tweeledigheid bevat. Ik kan inderdaad gedwongen worden om te knielen - een houding van onvermogen en slavernij - maar ik kan ook spontaan knielen en zo mijn grenzen erkennen en dus mijn nood aan een Andere. Tegenover Hem beken ik zwak te zijn, behoeftig, “zondaar”. In de ervaring van het gebed spreekt het schepsel heel zijn zelfkennis uit en keert het zich helemaal naar het Wezen tegenover wie het zich bevindt. Het richt zijn geest naar dat mysterie waarvan het de vervulling van zijn diepste wensen verwacht en ook de hulp om de gebreken van zijn eigen leven te overstijgen. In het kijken naar de Andere, door zich te richten naar “de overzijde“ vindt men de essentie van het gebed als ervaring van een realiteit die alles wat “waarneembaar” en “beperkt” is, te boven gaat.

Document

Naam: HOMO RELIOGIOSUS
2e catechese in de reeks over het christelijk gebed
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 mei 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam