• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De liturgische boeken van de forma extraordinaria dienen te worden gebruikt zoals zij zijn. Al diegenen die wensen te celebreren volgens de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus moeten de daarvoor bestaande rubrieken kennen en zijn gehouden deze correct te volgen bij het celebreren.

In het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
van 1962 zullen nieuwe heiligen en enkele van de nieuwe prefaties kunnen en moeten worden ingelast Vgl. Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief "Motu Propriodata" Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970 (7 juli 2007), 5 volgens de normering die in het vervolg zal worden aangegeven.
Zoals het Motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
voorziet in Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
, wordt hierbij nader bepaald dat de lezingen van de Heilige Mis van het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
van 1962 ofwel uitsluitend in het Latijn worden gedaan, ofwel in het Latijn gevolgd door de vertaling in de volkstaal, of ook wel – in gelezen missen – alleen in de volkstaal.

Betreffende de disciplinaire normen in verband met de viering, is de kerkelijke discipline die vervat is in het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van 1983 van toepassing.

Bovendien wijkt het Motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
krachtens zijn karakter van bijzondere wet af van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de heilige Riten die zijn uitgevaardigd vanaf 1962 en die onverenigbaar zijn met de rubrieken van de in 1962 van kracht zijnde liturgische boeken.

Document

Naam: UNIVERSAE ECCLESIAE
Over de uitvoering van het Motu Proprio "Summorum Pontificum"
Soort: Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 30 april 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana - SRKK
Vert. vanuit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam