• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
gaat vergezeld van een Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief Motu Propriodata Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
met dezelfde datum als het Motu proprio (7 juli 2007). Hiermee worden verdere toelichtingen gegeven over de gepastheid en de noodzaak van het Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
zelf; het ging er namelijk om te voorzien in een lacune door een nieuwe normering te geven voor het gebruik van de Romeinse liturgie zoals die van kracht was in 1962. Een dergelijke normering was in het bijzonder geboden door het feit dat het op het ogenblik van de invoering van het H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
niet noodzakelijk leek bepalingen uit te vaardigen over het gebruik van de liturgie zoals die in 1962 van kracht was. Vanwege het toenemend aantal personen die vroegen om de forma extraordinaria te mogen gebruiken, is het noodzakelijk dienaangaande enkele normen te geven.

Paus Benedictus XVI stelt onder andere: “Er is geen tegenstelling tussen de ene en de andere uitgave van het Missale Romanum. In de geschiedenis van de liturgie is er groei en vooruitgang, maar geen breuk. Wat voor de vorige generaties heilig was, blijft ook voor ons heilig en groots; het kan niet plotseling geheel verboden worden of zelfs schadelijk zijn.Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief "Motu Propriodata" Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970 (7 juli 2007), 7

Document

Naam: UNIVERSAE ECCLESIAE
Over de uitvoering van het Motu Proprio "Summorum Pontificum"
Soort: Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 30 april 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana - SRKK
Vert. vanuit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam