• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor onze ogen schittert vandaag in het volle geestelijke licht van de verrezen Christus, de figuur van de geliefde en vereerde Johannes Paulus II. Vandaag is zijn naam ingevoegd in de schare der Heiligen en Zaligen, die hij tijdens zijn bijna 27 jarig pontificaat zelf heilig en zalig verklaarde. Daarbij herinnerde hij nadrukkelijk aan de algemene roeping tot hoge mate van het christelijke leven, tot heiligheid, zoals de concilieconstitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
over de Kerk bekrachtigt. Alle leden van het Volk Gods – bisschoppen, priesters, diakens, gelovige leken, religieuzen – zijn op de weg naar het hemels vaderland, waarheen de Maagd Maria ons voorging, die op unieke en volkomen wijze is verbonden met het mysterie van Christus en van de Kerk. Karol Wojtyla heeft eerst als hulpbisschop en dan als aartsbisschop van Krakau aan het Tweede Vaticaans Concilie deelgenomen; en hij wist heel goed, dat het aan Maria gewijde laatste hoofdstuk van het document 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
, betekende: de Moeder van de Verlosser maken tot beeld en voorbeeld van heiligheid voor elke Christen en voor heel de Kerk. Deze theologische visie ontdekte de zalige Johannes Paulus II in zijn jeugd en heeft hij heel zijn leven bewaard en verdiept; het is een visie die samengevat is in het Bijbelse beeld van Christus aan het kruis en zijn Moeder Maria onder het kruis. Het is een beeld dat zich bevindt in het Johannes-Evangelie (Joh. 19, 25-27) en dat werd opgenomen in het Bisschoppelijk en dan in het Pauselijk Wapen van Karol Wojtyla: een gouden kruis, een letter ‘M’ rechts onder en het motto Totus tuus. Deze belijdende woorden stammen van de heilige Louis Maria Grignion de Montfort en daarin vond Karol Wojtyla een fundamenteel principe voor heel zijn leven: Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio te in mea omnia; præbe mihi cor tuum, Maria. – Geheel de uwe ben ik, en al het mijne is het uwe. U neem ik tot mij als mijn alles; schenk mij uw hart, o Maria H. Louis Marie Grignion de Montfort, Traité de la vraie dévotion à la sainte Vierge, Verhandeling over ware toewijding aan Maria. nr. 266.

Document

Naam: ZALIGVERKLARING PAUS JOHANNES PAULUS II
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 mei 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sef Adams, Katholiek Nieuwsblad; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam