• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waarom wil God dat wij zijn ‘naam’ heiligen?

Iemand je naam laten weten is een teken van vertrouwen. Aangezien God ons zijn naam heeft gezegd, maakt Hij zich aan ons bekend en biedt Hij ons via deze naam toegang tot Hem. God is geheel waarheid. Wie de waarheid zelf bij haar naam noemt, maar haar gebruikt om te getuigen van een leugen, begaat een ernstige zonde. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2142-2149.2150-2155.2160-2162.2163-2164

De naam van God mag niet oneerbiedig worden uitgesproken. Wij kennen Hem immers alleen, omdat Hij ons in vertrouwen heeft genomen. De naam is immers de sleutel tot het hart van de Almachtige. Daarom is het een ernstig vergrijp om God te lasteren, in naam van God te vloeken of in zijn naam valse geloften af te leggen. Het tweede gebod vormt dus ook een bescherming van het ‘heilige’ in het algemeen. Plaatsen, dingen, namen en mensen die door God zijn aangeraakt, zijn ‘heilig’. Gevoeligheid voor het heilige noem je eerbied.

Zie ook:

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)

Latijns-Amerika (CELAM)
Slotdocument Vijfde Conferentie van het Latijns-Amerikaanse Episcopaat en de Caraïbische Eilanden
Aparecida, 13-31 mei 2007 (29 juni 2007)

Wat betekent het kruisteken?

Door middel van het kruisteken stellen wij ons onder de bescherming van de drievuldige God. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2157.2166

Aan het begin van de dag, bij het begin van een gebed, maar ook bij het begin van belangrijke ondernemingen stelt een christen zich onder het teken van het kruis en begint zijn zaak daarmee ‘In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. Het bij naam aanroepen van de drievuldige God, door wie wij van alle zijden omgeven zijn, heiligt de dingen die we ondernemen. Het schenkt ons zegen en sterkt ons in moeilijkheden en verzoekingen.

Wat betekent het voor christenen om bij de doop met een bepaalde naam gedoopt te worden?

‘In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ wordt de mens met een naam gedoopt. Naam en gezicht maken een mens uniek, ook voor God. ‘Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!’ (Jes. 43, 11). Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2158

Christenen gaan eerbiedig om met de naam van een mens, omdat de naam diep met de identiteit en waardigheid van de mens verbonden is. Van oudsher kiezen christenen voor hun kinderen de naam van een heilige. Dat doen ze in het geloof dat de naamheilige een voorbeeld is en voor hen zal voorspreken bij God.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 6 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam