• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waarom viert de kerk zo vaak de eredienst?

Het volk Israël onderbrak al ‘zevenmaal per dag’ (Ps. 119, 164) het werk om God te prijzen. Jezus nam deel aan de eredienst en gebeden van zijn volk; Hij leerde zijn leerlingen bidden en riep hen bijeen in de avondmaalszaal om met hen de eredienst van alle erediensten te vieren: de gave van zichzelf in de maaltijd. De Kerk, die oproept tot de eredienst, volgt zijn verzoek: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’ (1 Kor. 11, 24). Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1066-1070

Zoals de mens ademhaalt om in leven te blijven, zo ademt en leeft de Kerk door het vieren van de eredienst. God zelf is het die haar iedere dag nieuw leven inblaast door zijn Woord en zijn Sacramenten. We kunnen ook een ander beeld gebruiken: iedere eredienst is als een afspraak met de Geliefde, die God in onze agenda zet. Wie Gods liefde al aangevoeld heeft, gaat er graag naartoe. Wie soms weleens niets voelt en toch gaat, betoont God zijn trouw.

Wat is liturgie?

Liturgie is de officiële eredienst van de Kerk. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1077-1112

Een liturgie is geen happening die het moet hebben van goede ideeën en mooie liederen. Liturgie is niet iets wat wij maken of verzinnen. Het is iets levends, gegroeid in het geloof van millennia. Een eredienst is een heilig, eerbiedwaardig gebeuren. Liturgie wordt spannend als we God op het spoor komen: God zelf is aanwezig in haar heilige tekenen en in hun kostbare, vaak heel oude gebeden.

Waarom heeft de liturgie prioriteit in het leven van de kerk en het persoonlijke leven?

'De liturgie is het hoogtepunt, waarnaar het handelen van de Kerk streeft en tevens de bron waaruit haar hele kracht voortvloeit’ (Tweede Vaticaans Concilie). Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1074

Tijdens Jezus’ leven kwamen de mensen in groten getale tot Hem omdat ze zijn helende nabijheid zochten. Ook nu nog kunnen wij Hem vinden, want Hij leeft in zijn Kerk. Op twee plaatsen garandeert Hij ons zijn tegenwoordigheid: in de dienst aan de armsten (Mt. 25, 42) en in de Eucharistie. Daar lopen wij direct in zijn armen. Als wij Hem in ons toelaten, onderwijst Hij ons, voedt ons, verandert ons, heelt ons en wordt één met ons in de Heilige Mis.

Wat gebeurt er met ons als wij de eredienst vieren?

Als wij de eredienst vieren, worden we opgenomen in de liefde van God, geheeld en veranderd. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1076

Alle vieringen van de Kerk en alle Sacramenten dienen er alleen maar toe dat wij het leven hebben in volheid. Als wij de eredienst vieren, ontmoeten we Hem die van zichzelf gezegd heeft: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Joh. 14, 6). Wie naar de eredienst gaat en verlaten is, schenkt God geborgenheid. Wie naar de eredienst gaat en zich verloren voelt, vindt een God die op hem wacht.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 6 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam