• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe kunnen wij God antwoord geven als Hij ons aanspreekt?

God antwoord geven houdt in: in Hem geloven. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 142-149

Om te geloven heb je een ‘opmerkzame geest’ nodig (1 Kon. 3, 9). Er zijn veel manieren waarop God het contact met ons zoekt. Telkens wanneer je iemand ontmoet, in de natuur iets treffends ervaart, in elke toevallige omstandigheid, elke uitdaging, elk verdriet zit een verborgen boodschap van God aan ons. Het wordt nog duidelijker wanneer Hij tot ons spreekt met de woorden van de Schrift of in de stem van het geweten. Hij praat met ons als met vrienden. Daarom moeten wij Hem ook als vrienden antwoord geven en Hem geloven, vertrouwen, Hem steeds beter leren verstaan en onvoorwaardelijk aanvaarden wat Hij wil.

Geloven – wat is dat?

Geloven is weten en vertrouwen. Dat houdt zeven dingen in: Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 153-165.179-180.183-184

  • Geloof is door God geschonken, je krijgt het als je er intens om vraagt
  • Geloof is de bovennatuurlijke kracht die onmisbaar is voor ons heil
  • Geloof vraagt dat wij met vrije wil en met volledig verstand op Gods uitnodiging ingaan
  • Geloof is absoluut zeker, omdat Jezus daarvoor instaat
  • Geloof is niet compleet als het niet ook werkzaam wordt in de liefde
  • Geloof neemt toe wanneer wij steeds beter naar God luisteren en in een wederkerige, biddende relatie met Hem staan
  • Geloof geeft ons nu al een voorproefje van de hemelse vreugde.

Veel mensen zeggen: geloven is me niet genoeg, ik wil het zeker weten. Maar het woord ‘geloven’ heeft twee onderscheiden betekenissen. Als een parachutist aan de verantwoordelijke persoon op het vliegveld vraagt: ‘Is de parachute goed voorbereid en ingepakt?’ en de man antwoordt terloops: ‘Och ja, ik geloof van wel’, dan is dat voor hem natuurlijk niet genoeg; dat wil hij zeker weten. Maar als hij een vriend heeft gevraagd de parachute in te pakken, dan zal die op zijn vraag antwoorden: ‘Ja, ik heb hem zelf ingepakt. Je kunt mij vertrouwen.’ En de parachutist zal dan antwoorden: ‘Ja, ik geloof je.’ Zulk geloof is veel meer dan weten, het betekent dat je er zeker van bent. En dat is het geloof waarmee Abraham optrok naar het beloofde land, dat is het geloof waardoor martelaren het uithielden tot de dood erop volgde, dat is het geloof dat ook nu nog christenen in vervolgingssituaties overeind houdt. Het is een geloof dat de hele mens raakt.

Geloven – hoe gaat dat?

Wie gelooft, zoekt naar een persoonlijke band met God en is bereid alles te geloven wat God over zichzelf openbaart. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 150-152

Geloven begint vaak na een schokkende gebeurtenis of vanuit een gevoel van onrust. Een mens voelt dan dat de zichtbare wereld en de gewone loop der dingen niet volstaan. Hij voelt zich geraakt door een mysterie. Hij speurt de tekenen af die naar Gods bestaan verwijzen, krijgt vertrouwen dat hij God kan aanspreken en durft zich ten slotte in vrijheid aan God te binden. In het Johannesevangelie staat: ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen’ (Joh. 1, 18). Daarom moeten wij in Jezus, de Zoon van God geloven, als wij willen weten wat God ons wil meedelen. Geloven betekent daarom dat wij ja zeggen tegen Jezus en ons hele leven aan Hem verbinden.

Bestaat er tegenspraak tussen geloof en natuurwetenschap?

Er bestaat geen onoplosbare tegenspraak tussen geloof en natuurwetenschap, omdat de waarheid niet tweevoudig kan zijn. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 159

De waarheid van het geloof kan niet strijdig zijn met een wetenschappelijke waarheid. Er is maar één waarheid, waarop zowel het geloof als de wetenschappelijke argumentatie betrokken is. God heeft de rede, waarmee wij de redelijke structuren van de wereld kennen, evenzeer gewild als het geloof. Daarom vraagt het christelijke geloof ook om (natuur-)wetenschap en bevordert die. Het geloof heeft de taak om kennis te bevorderen van dingen die weliswaar niet ontoegankelijk zijn voor de rede, maar waarvan de werkelijkheid de rede overstijgt. Het geloof herinnert de natuurwetenschap eraan dat zij niet op de stoel van God moet gaan zitten, maar de schepping moet dienen. Natuurwetenschap moet de menselijke waardigheid respecteren en mag zich niet aan haar vergrijpen.

Wat heeft mijn geloof te maken met de Kerk?

Niemand kan in zijn eentje geloven, zoals ook niemand in zijn eentje kan leven. Het geloof ontvangen wij door de Kerk en wij beleven het in gemeenschap met de mensen met wie wij ons geloof delen. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 166-169.181

Het geloof is het meest persoonlijke in een mens, maar daarom is het nog geen privékwestie. Wie wil geloven, moet zowel ‘ik’ als ‘wij’ kunnen zeggen, want een geloof dat je niet kunt delen en meedelen, is ondenkbaar. De individuele gelovige stemt in vrijheid in met wat de Kerk zegt dat ‘wij geloven’. Van de Kerk heeft hij zijn geloof ontvangen – zij was het die het geloof door de eeuwen heen tot hier heeft overgeleverd, het voor vervalsingen heeft behoed en steeds opnieuw heeft laten oplichten. Als je gelooft, heb je daarom deel aan een gemeenschappelijke overtuiging. Het geloof van anderen draagt mij mee, zoals ook het vuur van mijn geloof aanstekelijk werkt op anderen en hen sterk maakt. Het ‘ik’ en het ‘wij’ van het geloof is terug te vinden in de twee geloofsbelijdenissen die de Kerk in haar liturgievieringen gebruikt: de apostolische geloofsbelijdenis, die begint met ‘Ik geloof’ (Credo), en de 1e Concilie van Constantinopel
Credo van Nicea - Constantinopel
(31 juli 381)
, die oorspronkelijk opende met ‘Wij geloven’ (Credimus).

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 6 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam