• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waardoor ontstaat in een samenleving sociale rechtvaardigheid?

Sociale rechtvaardigheid ontstaat daar waar je de onvervreemdbare waarde van ieder mens respecteert en de daaruit volgende rechten zonder beperking handhaaft en uitvoert. Daarbij hoort ook het recht op actieve deelname aan het politieke, economische en culturele leven in de samenleving. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1928-1933.1943-1944

De basis van alle rechtvaardigheid is de achting voor de onvervreemdbare waarde van de mens, ‘waarvan de verdediging en de bevordering ons door de Schepper zijn toevertrouwd en waartoe de mannen en vrouwen in ieder tijdsgewricht van de geschiedenis op strikte en verantwoordelijke wijze verplichtH. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 47
. Uit de menselijke waarde volgen menselijke rechten, die geen staat kan afschaffen of veranderen. Staten en autoriteiten die zulke rechten met de voeten treden, zijn onrechtmatige regimes en verliezen hun gezag. Voltooiing vindt een samenleving echter niet in wetten, maar in de naastenliefde, die ‘alle naasten zonder uitzondering beschouwt als een ander ik2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 27. 1.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 6 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam