• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waarop funderen Christenen de menselijke waarde?

Ieder mens heeft vanaf het eerste moment in de moederschoot een onaantastbare waarde, omdat God hem van in eeuwigheid heeft gewild, liefgehad, geschapen en bestemd voor de verlossing en het eeuwig geluk. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1699-1715

Als de menselijke waarde alleen gebaseerd was op de successen en prestaties die afzonderlijke mensen volbrengen, hadden degenen die zwak, ziek en machteloos zijn, geen aanzien. Christenen geloven dat menselijk aanzien in eerste instantie door Gods aanzien komt. Hij ziet ieder mens aan en houdt van hem alsof hij het enige schepsel op de wereld was. Omdat God zelfs het geringste mensenkind op aarde in liefde aanziet, bezit het een oneindige waarde, die niet door mensen mag worden tenietgedaan.

Alinea's in de marge van alinea 280

Wat is het dat alle mensen aan elkaar gelijk maakt?

Alle mensen zijn gelijk omdat zij dezelfde oorsprong hebben in de ene, scheppende liefde van God. Alle mensen worden gered door Jezus Christus. Alle mensen zijn voorbestemd voor het geluk en de eeuwige heerlijkheid in God. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 360-361

Daarom zijn alle mensen broeders en zusters van elkaar. Christenen moeten proberen, niet alleen in solidariteit met andere christenen, maar met alle mensen, de racistische, seksistische en economische verdeeldheid van de ene mensenfamilie met kracht tegen te gaan.

Mag je een gehandicapt kind aborteren?

Nee. Het aborteren van een gehandicapt kind is altijd een zware misdaad, zelfs wanneer je dit doet om deze mens later lijden te besparen.

Mag je mensen ‘kopen’ en ‘verkopen’?

Geen mens, en ook geen deel van een mens, mag tot handelswaar worden gemaakt en ook mag de mens zichzelf niet tot handelswaar maken. De mens is van God en heeft van Hem zijn vrijheid en waardigheid gekregen. Mensen kopen en verkopen zoals dat tegenwoordig niet alleen in de prostitutie schering en inslag is, is een uiterst verwerpelijke handeling. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2414

In de orgaanhandel, de embryohandel voor de biotechnologie, de kinderhandel voor adoptiedoeleinden, bij de rekrutering van kindsoldaten, in de prostitutie – overal steekt het eeuwenoude onrecht van de mensenhandel en de slavernij opnieuw de kop op. Mensen worden van hun vrijheid, hun waardigheid, hun zelfbestemmingsrecht, ja zelfs van hun leven beroofd. Ze worden gereduceerd tot object waarmee de bezitter zaken kan doen. De praktijken in het betaalde voetbal en andere sporten moeten worden onderscheiden van de mensenhandel in de strikte zin. Ook hier is sprake van ‘kopen’ en ‘verkopen’, maar hier gaat het toch om procedures waarbij de instemming van de spelers een voorwaarde is.

Hoe worden we door het Onze Vader veranderd?

Het Onze Vader laat ons vreugdevol ontdekken dat we kinderen van één Vader zijn. Het is onze gedeelde roeping om onze Vader te prijzen en samen te leven 'als één van hart en ziel’ (Hand. 4, 32). Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2787-2791.2801

Omdat God de Vader elk van zijn kinderen met dezelfde exclusieve liefde liefheeft, alsof we het enige wezen waren dat zijn genegenheid had, moeten we ook op een volledig nieuwe manier met elkaar omgaan: vol vrede, oplettendheid en liefde – zo, dat iedereen het jubel ontlokkende wonder kan zijn dat hij in de ogen van God daadwerkelijk is.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 6 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam